Regeringen inrättar skolkommission

Posted on 14 januari, 2014 av

1


En skolkommission bestående av internationella forskare och experter ska inrättas. Syftet är att analysera det svenska skolväsendets kvalitet med utgångspunkt i PISA-mätningen. Kommissionen inrättas av OECD på begäran av den svenska regeringen. Samtidigt inrättas ett utbildningsvetenskapligt råd för samråd med regeringen i skolfrågor.

Utbildningsdepartementet berättar i ett pressmeddelande idag att en Skolkommission ska inrättad. Anledningen ska vara Sveriges PISA-resultat och syftet är att analysera med utgångspunkt i PISA-mätningarna.

Ett utbildningsvetenskapligt råd ska också inrättas, där syftet är att regeringen ska kunna samråda med rådet i skolfrågor.

Även ett skolforskningsinstitut skall inrättas, med syfte att sammanställa och föra ut effektiva arbetssätt samt metoder till skolor och förskolor.

Läs hela pressmeddelandet här.

Här på #skolvårens blogg har många tidigare skrivit och önskat att en skolkommission ska införas. En av dem som skrivit är Tobias Jobring:

Inrättandet av en Skolkommission skulle kunna ha som syfte att fungera som en lärande organisation som verkar genom en dubbelsidig interaktion med och mellan skolor.
Dels skulle inspektionen fungera som en stödmyndighet som kan stötta skolor som har svåra problem och rådge skolor som fungerar bra men vill bli bättre. Den skulle också kunna fungera som en plattform för skolor att lära av varandra.

Och Örjan Liebensörfer skriver:

Låt oss befolka en skolkommission med nytänkare, forskare och entreprenörer

Frågan är: hur ser den Skolkommission som regeringen börjat bygga ut? Är detta den skolkommission så många av oss eftersökt? Har regeringen gått ut och frågat skolorna, föräldrarna, eleverna, hur de tycker att en skolkommission skulle kunna organiseras för att utveckla skolan? Vad säger du? Skriv och berätta! Vi publicerar gärna din text här på bloggen. Mejla texten till skolvaren @ gmail.com

Annonser
Posted in: Uncategorized