Browsing All Posts filed under »Uncategorized«

#VarförSkola med #Skolvåren och om hur det trendar i Almedalen

juli 7, 2016 av

0

#Skolvåren startade i februari 2013 på Twitter med att fyra kvinnor fann varandra under sökhashtagen skola. Där och då myntades uttrycket #VarförSkola som sedan dess varit ingångsfrågan i all verksamhet #Skolvåren tar sig för. Sedan starten byts den inre gruppen av initiativtagare ut successivt till att bestå av dem som för varje enskilt uppdrag #Skolvåren […]

Frida Monsén @fridamonsen, väljer att lyssna på unga i Almedalen…

juli 6, 2016 av

0

Frida Monsén är lärare, föreläsare och driver Start-upen Blixtjakten. Särskilt intresserad av skolans digitalisering, Gamification och kraften i det informella lärandet. Innovative learning manager på RAU (Rektorsakademien Utveckling). Frida går med oss på walk n talk idag kl 10.30 från Fenomenalen, Skeppsbron 6 Temat är JÄMSTÄLLDHET, tillsammans med @Flerunga     Jag väljer att lyssna […]

Jan Bidner aka @janbidner, väljer att lyssna på unga i Almedalen…

juli 2, 2016 av

0

”Jag väljer att lyssna på unga i Almedalen för att de är way ahead of skolan. Medan Skolverket motionerar om höjd digitalkomptens och en fullt genomförd 1 till 1 så har vi 12-åringar som på egen hand kodar appar för att lösa sina dagliga utmaningar i skolan. Det är de unga som bär svaren och […]

Susanne Granat Ahlstrand aka @susanneahlstran, väljer att lyssna på unga i Almedalen…

juli 2, 2016 av

0

”Jag väljer att lyssna på unga i Almedalen för att det är nutidens unga som är framtidens vuxna. Att tydligt visa att vi – nutidens vuxna – finns närvarande under deras utveckling som möjliggörare för en hållbar och kraftfull framtid. De har tankarna och idéerna, vi har kontakterna och pengarna.” Susanne Granat Ahlstrand

Gunilla Ordell aka @gunillaordell, väljer att lyssna på unga i Almedalen…

juli 2, 2016 av

0

”Jag lyssnar på unga för att de är vår framtid, nutid och samtid. Vi äger inte vår jord, vi lånar den av våra unga och därför måste vi skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle tillsammans.” Gunilla Ordell

Emma Dawson aka @squiggle7, väljer att lyssna på unga i Almedalen…

juli 2, 2016 av

0

”Jag väljer att lyssna på unga för att alla röster är viktiga. Genom att lyssna och samtala bygger vi tillit, kunskap och ömsesidig respekt. Tillsammans gör vi varandra till bättre människor.” Emma Dawson

Ingela Netz aka @thingelingela, väljer att lyssna på unga i Almedalen…

juli 2, 2016 av

0