#skolvåren i Skolfamiljen

Posted on 15 maj, 2014 av

0


I senaste nr av Skolfamiljen skriver Fröken Ann om #skolvåren: bild 2   Prenumerera på Skolfamiljen här. Texten om #skolvåren kan ni också läsa nedan.

Varför skola?

En skoldebatt som polariserar skapar inte ett hållbart lärande samhälle. För att hitta en gemensam riktning utgår #skolvåren från ; varför? #skolvåren som uppstod på twitter, en februarikväll 2013, har väckt många reaktioner. Inte minst frågan om vad #skolvåren egentligen är. Och i ett område där polarisering och förstå-sig- påare har fått regera under lång tid är det kanske inte så konstigt att någon blir förbluffad när en rörelse plötsligt växer likt vårlökar ur jorden och inte vill ge förutbestämda svar. En rörelse vars drivkraft snarare är att ställa frågor och lyssna än att tro sig ha facit i hand. Istället är #skolvåren en möjlighet där vi tillsammans formar vårt samhälle. Ett sätt att samla samtalen så att möten mellan olika kan ske och där ifrån förhoppningsvis lyckas skapa en samhällsdialog som snarare drar åt samma håll än polariserar. En plats där den allmänna skoldebatten styrs från de pedagogiska ”hur:en”, som personalen i skolan klarar bäst att utvärdera själva, till att debattera skola som ett samhällsformande fenomen. En plats där vi tillsammans formar vårt samhälle. För ett hållbart lärande samhälle – med fokus på lärande. Genom att fråga oss ”Varför skola?” skapar vi handling grundat i reflektion och handling som leder mot vårt mål. För att all praktik bör vara reflekterande. Genom att ställa oss frågan ”Varför skola?” skapar vi en förståelse för varandras riktning och en gemensam utgångspunkt och kan reda ut vilken riktning vi vill ta. Det är varken mer komplicerat eller mer ”flummigt” än så. #skolvåren är drömmen om ett hållbart lärande samhälle. Ett lärande samhälle där alla människor får ta del i lärandet på det sätt som bäst gynnar dem. Ett samhälle där alla människor får vara med och där organiserat lärande är i ständig utveckling och i takt med samhället. Där alla människors lärande står i centrum alltid och där alla lär av varandra alltid. I den skolpolitiska debatten hörs allt för ofta människor som tror sig ha det rätta svaret. Men vi tror att det enda hållbara är att arbeta tillsammans. Genom att lyssna till varandra, kan vi förfina våra idéer och börja dra i gemensam riktning. Vi behöver en plats där alla möts i detta samtal. Därför behöver politiker, lärare, rektorer, elever, föräldrar, kassörskor, hårfrisörskan, tatuerare etc. hitta till plattformen. För #skolvåren är en ansvarsrörelse. Vi tar ansvar och lyssnar på varandra för att allas röst är viktig när vi vill utveckla vårt samhälle och för att gemensamt nå vårt mål. Därför startar vi alltid i våra ”Varför”. Vad är #skolvåren för dig?” Vi slängde ut frågan på twitter och fick intressanta svar: Namnlöst Namnlöst Skolfamiljen Skolfamiljen

Annons