Bakom lucka 13…

Posted on 13 december, 2016 av

0


Bakom lucka 14 i #skolvåren:s julkalender 2016 önskas du glad Lucia med en annorlunda sång om ljuset. Lux Aurumque är ett stycke med julanknytning, om än inte Lucia. Men nog passar det bra med lite Light of gold just idag!

PS – Jag (Helena) vet att det finns minst en svensk med i denna virtuella kör, men kanske finns det fler? Känner du någon av deltagarna?

#skolvårens julkalender 2016 syftar till att ge dig inspiration, genom att ge dig ett urval av 24 fascinerande och tankeväckande videoklipp/podcaster/blogginlägg, som kanske kan väcka ditt intresse, ge dig några nya och konkreta verktyg och inte minst locka till skratt och igenkänning!

Annonser