Bakom lucka 10…

Posted on 10 december, 2016 av

1


Bakom lucka 10 i #skolvåren:s julkalender 2016 döljer sig Kenth Hedevåg, pedagog som arbetar med det neuropsykiatriska teamet i Stenungssund. I URs serie om De saknade eleverna håller Kenth en föreläsning om hur skolan kan/bör/ska (?!) möta elever med inlärningssvårigheter av olika slag. Vad väcker denna föreläsning i dig?

Du hittar klippet om du klickar här: De saknade eleverna

#skolvårens julkalender 2016 syftar till att ge dig inspiration, genom att ge dig ett urval av 24 fascinerande och tankeväckande videoklipp/podcaster/blogginlägg, som kanske kan väcka ditt intresse, ge dig några nya och konkreta verktyg och inte minst locka till skratt och igenkänning!

Annonser