Vad eleverna behöver, del 9

Posted on 29 januari, 2016 av

0


Någon frågade mig hur jag tycker att den goda skolan skulle se ut. Ingen liten fråga. Men jag kan nysta lite i den med utgångspunkt från det jag funnit att eleverna behöver för att lära sig. Jag har som metodiklektor suttit med i klassen vid omkring 5 000 lektioner som kandidater hållit. Jag har då kunnat studera eleverna och hur de reagerat för olika inslag i lektionen. Jag har talat med tusentals elever om hur de upplevt lektionen och vad de tyckt varit bra och dåligt i skolan. Jag har fått klart för mig en hel del om vad eleverna behöver för att lära sig. Det är mycket som måste fungera för att elever ska lära sig bra. Och det är beslutsfattare på alla nivåer inom skolan som ska se till att eleverna får de förutsättningar de behöver.

Eleverna behöver vettiga regler att följa

Det behövs regler och bestämmelser om det ska råda ordning och ett gott arbetsklimat i en skola. Eleverna vill att det ska finnas regler och råda ordning. Men inte vilka regler som helst. Bäst är om de tillsammans med skolans personal får vara med och utforma reglerna. Om så inte sker, måste man kunna förklara och motivera reglerna så att eleverna förstår och accepterar dem. Annars kan det bli både si och så med åtlydnaden av dem. Än värre är att elever, som känner sig överkörda av reglerna, kan tappa motivationen och lusten att lära.

Dessbättre förekommer det allt oftare att lärarna tillsammans med sina elever kommer överens om vilka regler, som ska gälla i klassrummet. Det är också vanligt att skolans ledning låter representanter för eleverna delta i utformningen av de övriga regler och sanktioner, som ska gälla i skolan.

Dessvärre beslutas det på många håll om regler och sanktioner utan att man ser dessa ur ett elevperspektiv. Man inför t ex totalförbud för huvudbonader, freestyleapparater och mobiltelefoner under lektionerna. Man stänger ute elever, som kommer för sent till lektioner, utan att efterhöra orsaken till att de kommer för sent. Man gör detta utan att kunna motivera reglerna så att eleverna accepterar dem.

Varför får inte den osäkra eleven ha på sig den huvudbonad, som han ser som en viktig del av det, som han vill se, när han tittar sig i spegeln? Varför får inte den elev, som vant sig vid att arbeta med uppgifter till musik hemma, göra så i skolan om hen inte stör någon. Varför ska den elev, som måste följa småsyskon till dagis på morgonen och därför kommer för sent, vänta i korridoren till lektionens slut? Regler, som inte förankras hos eleverna, kan skada relationen mellan lärare och elever och därmed elevernas kunskapstillväxt.

– Per-Acke Orstadius, publicerad i sin helhet på Per-Ackes egen sida, den 4 januari 2016

Detta var sista delen av Vad eleverna behöver. Du kan hitta samtliga tidigare delar här: del 1 – del 2 – del 3 – del 4 – del 5 – del 6 – del 7 – del 8. Dela gärna med dig av dina tankar om vettiga regler.

Annonser
Posted in: Gästbloggare