Vad eleverna behöver, del 8

Posted on 27 januari, 2016 av

0


Någon frågade mig hur jag tycker att den goda skolan skulle se ut. Ingen liten fråga. Men jag kan nysta lite i den med utgångspunkt från det jag funnit att eleverna behöver för att lära sig. Jag har som metodiklektor suttit med i klassen vid omkring 5 000 lektioner som kandidater hållit. Jag har då kunnat studera eleverna och hur de reagerat för olika inslag i lektionen. Jag har talat med tusentals elever om hur de upplevt lektionen och vad de tyckt varit bra och dåligt i skolan. Jag har fått klart för mig en hel del om vad eleverna behöver för att lära sig. Det är mycket som måste fungera för att elever ska lära sig bra. Och det är beslutsfattare på alla nivåer inom skolan som ska se till att eleverna får de förutsättningar de behöver.

Eleverna behöver en bra skolmiljö

Om eleven är trött eller hungrig lär hen sig inte så bra. Inte heller om hen är osäker och ängslig i umgänget med lärare och andra elever. Eller om hen måste arbeta i trista och trånga lokaler med dålig belysning, dålig akustik eller dålig ventilation.

Dessbättre är skolledare och skolpolitiker i kommunerna överlag medvetna om detta. På många skolor kan elever som går hungriga hemifrån få ett extramål med frukt eller annat på morgonen. Man inser, att det är viktigt att eleverna lär känna sina lärare och blir sedda av dem, om de ska känna sig trygga. Att de får de raster och den tillgång till uppehållsrum som de behöver för att ta igen sig. Att det finns vuxna i skolan som kan hindra utbrott av våld eller mobbning. Att eleverna får arbeta i goda lokaler med tillgång till den utrustning, som krävs för en effektiv undervisning.

Dessvärre förekommer det på högstadiet och i gymnasiet, att en elev kan ha ett dussin olika lärare. Lärare, som i sin tur har flera hundra elever. Lärare, som inte har en chans att hinna se varje elev eller upptäcka vilka elever, som kan vara särskilt ängsliga och i behov av uppmuntran och stöd. Dessvärre finns det också många kommuner och skolor, som på grund av dålig ekonomi eller dålig administration låter eleverna arbeta i för stora klasser, i för dåliga lokaler och med ett stressande schema. Det är för mycket begärt, att lärare och elever tillsammans ska kunna åstadkomma en god kunskapstillväxt under sådana förhållanden.

– Per-Acke Orstadius, publicerad i sin helhet på Per-Ackes egen sida, den 4 januari 2016

Flera av Per-Ackes tankar om vad eleverna behöver kommer här på #skolvåren:s blogg framöver. Vad eleverna behöver del 1 – del 2 – del 3 – del 4 – del 5 – del 6 – del 7 – hittar du här. Dela gärna med dig av dina tankar om vad en god skolmiljö är!

Annonser
Posted in: Gästbloggare