Vad eleverna behöver, del 7

Posted on 25 januari, 2016 av

0


Någon frågade mig hur jag tycker att den goda skolan skulle se ut. Ingen liten fråga. Men jag kan nysta lite i den med utgångspunkt från det jag funnit att eleverna behöver för att lära sig. Jag har som metodiklektor suttit med i klassen vid omkring 5 000 lektioner som kandidater hållit. Jag har då kunnat studera eleverna och hur de reagerat för olika inslag i lektionen. Jag har talat med tusentals elever om hur de upplevt lektionen och vad de tyckt varit bra och dåligt i skolan. Jag har fått klart för mig en hel del om vad eleverna behöver för att lära sig. Det är mycket som måste fungera för att elever ska lära sig bra. Och det är beslutsfattare på alla nivåer inom skolan som ska se till att eleverna får de förutsättningar de behöver.

Eleverna behöver uppskattning

Framgång föder framgång. Misslyckande föder misslyckande. Det är den sport, som eleven når framgång i, som hen vill fortsätta med. Det är det ämne i skolan, som eleven lyckats bra i, som hen tycker bäst om och helst anstränger sig i. Att lyckas för eleven är att få beröm av lärare, föräldrar och kamrater. Att få höra att hen är duktig och att få bra resultat på proven och bra betyg.

Den elev, som inte kan hävda sig i en sport, slutar snart med den. Den elev, som misslyckas i skolan, tvingas däremot att fortsätta att misslyckas. Detta är grymt. Att misslyckas är att få klander i stället för beröm för sina skolprestationer. Att få dåliga resultat på proven och dåliga betyg. Den elev, som lyckas i skolan, får motivation och lust att lära. Den elev, som misslyckas i skolan, mister sin motivation och sin lust att lära. Därför är det så viktigt, att alla elever får känna att de lyckas i skolan.

Dessbättre finns det många lärare, särskilt på skolans lägre stadier, som insett detta. Lärare, som tar varje chans att uppmuntra och berömma sina elever, såväl de snabba eleverna som de långsamma. Som undviker att i onödan mäta och jämföra elevernas prestationer. Det finns också skolor, där man utgår från att alla elever har något, som de är särskilt bra på. Där man inventerar detta för varje elev och låter henne visa upp det för lärare och kamrater.

Dessvärre har nu skolministern bestämt att det ska ges fingraderade betyg redan i årskurs 6 och föreslagit att betygen ska ges redan i åk 4. Därmed tvingar man tidigt fram jämförelser mellan elevernas prestationer och sätter misslyckandet i system för de skolsvaga eleverna. För dessa elever är denna sortering förödande. De får en negativ självbild. Ju oftare den skolsvaga elevens prestationer jämförs med kamraternas, desto fortare tappar hen sin motivation, sin lust att lära och därmed också sin förmåga att lära.

– Per-Acke Orstadius, publicerad i sin helhet på Per-Ackes egen sida, den 4 januari 2016

Flera av Per-Ackes tankar om vad eleverna behöver kommer här på #skolvåren:s blogg framöver. Vad eleverna behöver del 1 – del 2 – del 3 – del 4 – del 5 – del 6 – hittar du här. Dela gärna med dig av dina tankar – uppskattning, hur viktigt är det för lärande?

Annonser
Posted in: Gästbloggare