Vad eleverna behöver, del 6

Posted on 23 januari, 2016 av

0


Någon frågade mig hur jag tycker att den goda skolan skulle se ut. Ingen liten fråga. Men jag kan nysta lite i den med utgångspunkt från det jag funnit att eleverna behöver för att lära sig. Jag har som metodiklektor suttit med i klassen vid omkring 5 000 lektioner som kandidater hållit. Jag har då kunnat studera eleverna och hur de reagerat för olika inslag i lektionen. Jag har talat med tusentals elever om hur de upplevt lektionen och vad de tyckt varit bra och dåligt i skolan. Jag har fått klart för mig en hel del om vad eleverna behöver för att lära sig. Det är mycket som måste fungera för att elever ska lära sig bra. Och det är beslutsfattare på alla nivåer inom skolan som ska se till att eleverna får de förutsättningar de behöver.

Eleverna behöver stimulans i arbetet

Man kan tvinga en elev till skolan. Man kan tvinga en elev till lydnad. Men man kan inte tvinga en elev att lära sig. För att eleven ska lära sig måste hen rikta sin energi mot det hen ska lära sig. Hen måste både kunna och vilja bearbeta den information hen får. En viktig förutsättning för att hen ska vilja ta till sig informationen och göra den till sin kunskap, är att hen finner glädje i själva lärandet.

Detta kan till exempel ske genom att undervisningen är omväxlande. Att hen själv får ta ansvar, vara aktiv och påverka arbetet. Att hen också får använda sin högra hjärnhalva, sin fantasi och sin skapande förmåga under lektionerna. Att hen får känna gemenskap med kamrater och att hen får se resultat av sitt arbete. På så sätt kan man skapa en lust i lärandet.

Dessbättre finns det pedagogisk forskning, som talar om hur eleverna kan få stimulans i skolarbetet. Skolor som Freinet, Montessori, och Waldorf har sedan länge på olika sätt visat på vägar till ökad stimulans för eleverna. Dessvärre visar utvärderingar att undervisningen i flertalet högstadie- och gymnasieskolor till stor del utgörs av en lärares kunskapsförmedling i helklass. Eleven får då mestadels passivt ta emot, memorera och återge det läraren säger och det som står i läroboken. Hen får då inte så mycket omväxling och hen får sällan tillfälle att utveckla sin fantasi eller sin förmåga till skapande. Hen har små möjligheter att själv påverka sitt arbete och får sällan ta ansvar eller samverka med andra elever. Sådan undervisning ger inte eleven den stimulans hen behöver.

– Per-Acke Orstadius, publicerad i sin helhet på Per-Ackes egen sida, den 4 januari 2016

Flera av Per-Ackes tankar om vad eleverna behöver kommer här på #skolvåren:s blogg framöver. Vad eleverna behöver del 1 – del 2 – del 3 – del 4 – del 5 – hittar du här. Dela gärna med dig av dina tankar – stimulans i arbetet, vilken undervisning ger stimulans, vilken ger det inte?

Annonser
Posted in: Gästbloggare