Vad eleverna behöver, del 4

Posted on 19 januari, 2016 av

0


Någon frågade mig hur jag tycker att den goda skolan skulle se ut. Ingen liten fråga. Men jag kan nysta lite i den med utgångspunkt från det jag funnit att eleverna behöver för att lära sig. Jag har som metodiklektor suttit med i klassen vid omkring 5 000 lektioner som kandidater hållit. Jag har då kunnat studera eleverna och hur de reagerat för olika inslag i lektionen. Jag har talat med tusentals elever om hur de upplevt lektionen och vad de tyckt varit bra och dåligt i skolan. Jag har fått klart för mig en hel del om vad eleverna behöver för att lära sig. Det är mycket som måste fungera för att elever ska lära sig bra. Och det är beslutsfattare på alla nivåer inom skolan som ska se till att eleverna får de förutsättningar de behöver.

Eleverna behöver fritid

Elever lär sig och elever utvecklas lika mycket på sin fritid som i skolan. De ska på sin fritid finna vägen till intressen som idrott, dans, musik, natur, filosofi, politik osv. De behöver utveckla sociala relationer med familj och kamrater och inte minst med pojkvänner respektive flickvänner. De ska ha möjlighet att ta reda på och fördjupa sig i sådant som de är intresserade av.

Efter skoldagens och skolveckans slut har eleverna lika stort behov av avkoppling och återhämtning som vuxna människor har efter arbetsdagen och arbetsveckan. Dessbättre har man på många skolor insett elevernas behov av fritid. Man har minskat antalet läxor och betygsprov och även funnit vägar att stimulera eleverna till givande fritidsintressen.

Dessvärre pressas många elever fortfarande av många, långa läxor och talrika betygsprov. Fokuseringen på de mätbara kunskaperna, de nationella proven, inträdeskraven för gymnasiet, betygsstressen och föräldrarnas krav tvingar eleverna att använda alltmer av sin fritid åt att plugga. Därför får de allt mindre tid och energi över för allt det, som de borde få använda sin fritid till.

Skolsköterskor vittnar om olyckliga och sönderstressade elever. Att det finns elever, som till och med äter centralstimulerande medicin för att orka plugga på nätterna. Att sätta en så hård press på eleverna är inte förenligt med Barnkonventionens uppmaning att se till barnens bästa.

– Per-Acke Orstadius, publicerad i sin helhet på Per-Ackes egen sida, den 4 januari 2016

Flera av Per-Ackes tankar om vad eleverna behöver kommer här på #skolvåren:s blogg framöver. Vad eleverna behöver del 1 – del 2 del 3 – hittar du här. Dela gärna med dig av dina tankar – behöver eleverna fritid?

Annonser
Posted in: Gästbloggare