Vad eleverna behöver, del 3

Posted on 17 januari, 2016 av

0


Någon frågade mig hur jag tycker att den goda skolan skulle se ut. Ingen liten fråga. Men jag kan nysta lite i den med utgångspunkt från det jag funnit att eleverna behöver för att lära sig. Jag har som metodiklektor suttit med i klassen vid omkring 5 000 lektioner som kandidater hållit. Jag har då kunnat studera eleverna och hur de reagerat för olika inslag i lektionen. Jag har talat med tusentals elever om hur de upplevt lektionen och vad de tyckt varit bra och dåligt i skolan. Jag har fått klart för mig en hel del om vad eleverna behöver för att lära sig. Det är mycket som måste fungera för att elever ska lära sig bra. Och det är beslutsfattare på alla nivåer inom skolan som ska se till att eleverna får de förutsättningar de behöver.

Eleverna behöver ett vettigt arbetsschema

Många elever kan på en kort rast mellan två lektioner behöva gå på toaletten. Sedan kan de behöva jäkta till sitt skåp och hämta böcker. De får liten tid att ställa om sig och mobilisera intresse för nästa ämne. De får kanske inte heller tillräcklig tid på sig att fördjupa sig i den uppgift de fått och känna att de är ”färdiga” med den. Hur skulle vuxna människor klara av att ideligen tvingas att byta arbetsuppgift, innan de var färdiga med den de höll på med?

Dessbättre gjordes det på sina håll försök med att slopa de rigorösa timplanerna så att eleverna hann ställa om sig mellan lektionerna och fick tid på sig att slutföra de uppgifter de påbörjat. På de lägre stadierna är det ju möjligt att låta eleverna arbeta i tillräckligt långa arbetspass, eftersom undervisningen där normalt handhas av en eller ett par lärare, som själva kan bestämma schemat. På vissa högstadieskolor har man försökt nedbringa antalet lärare för varje klass. Lärare har kunnat samarbeta om ämnesövergripande projekt, vilket gett eleverna möjlighet till längre arbetspass.

Dessvärre är dock skoldagen fortfarande splittrad för de flesta elever på högstadiet och i gymnasiet. Många lärare vill inte ge avkall på den lektionstid deras ämnen tilldelats. Många schemaläggare inser inte att eleverna behöver tid att hämta sig efter lektionerna och tid att slutföra längre uppgifter. Skolminister Björklund lät stoppa de dittills lyckosamma försöken med slopade timplaner. Utrymmet för att låta eleverna påverka schemat och innehållet i undervisningen försvann. Och därmed också mycket av elevernas motivation.

– Per-Acke Orstadius, publicerad i sin helhet på Per-Ackes egen sida, den 4 januari 2016

Flera av Per-Ackes tankar om vad eleverna behöver kommer här på #skolvåren:s blogg framöver. Vad eleverna behöver del 1del 2 – hittar du här. Dela gärna med dig av dina tankar – behöver eleverna ett vettigt arbetsschema?

Annonser
Posted in: Uncategorized