Vad eleverna behöver, del 1

Posted on 13 januari, 2016 av

0


Någon frågade mig hur jag tycker att den goda skolan skulle se ut. Ingen liten fråga. Men jag kan nysta lite i den med utgångspunkt från det jag funnit att eleverna behöver för att lära sig. Jag har som metodiklektor suttit med i klassen vid omkring 5 000 lektioner som kandidater hållit. Jag har då kunnat studera eleverna och hur de reagerat för olika inslag i lektionen. Jag har talat med tusentals elever om hur de upplevt lektionen och vad de tyckt varit bra och dåligt i skolan. Jag har fått klart för mig en hel del om vad eleverna behöver för att lära sig. Det är mycket som måste fungera för att elever ska lära sig bra. Och det är beslutsfattare på alla nivåer inom skolan som ska se till att eleverna får de förutsättningar de behöver.

Eleverna behöver rätt språk

Alla lär sig ett språk som fungerar i den miljö där de lever. För det stora flertalet elever fungerar detta språk även i skolmiljön. Men för många elever gör det inte det. Det är mycket som läraren säger och som står i läromedlen som de inte förstår. De är dömda att misslyckas i skolan.

Dessbättre säger skollagen att sådana elever tidigt ska få kompensation för bristerna i språket. Och politiker från alla partier påtalar hur viktigt det är att de får sådan kompensation.

Dessvärre visar sig detta vara tomt prat. Det händer inget. De förskolor som de flesta av dessa elever går i har inte fått den ökning av personalen som krävs. Barngrupperna är på de flesta håll lika stora om inte större än förut.

Detta gäller framför allt förskolor i bostadsområden där andelen lågutbildade föräldrar och nyinflyttade flyktingar är stor. De sociala kostnaderna i dessa områden är höga. Kommunernas ekonomi räcker inte till den kompensation som eleverna i förskolan har laglig rätt till. Såvida inte staten ger kommunerna tillräckliga bidrag som öronmärks för denna kompensation.

Närmare hälften av alla elever med lågutbildade föräldrar misslyckas nu med att få tillräckliga betyg i grundskolan för att få gå vidare till gymnasiet. För många av dem medför detta risker att hamna snett i livet. Elever med låga betyg löper tio gånger så stor risk att bli kriminella och tre gånger så stor risk att begår självmord. För samhället innebär detta också att klyftan mellan de som har och de som inte har blir ännu större i framtiden. Såvida inte dessa elever ges den kompensation som de har rätt till.

– Per-Acke Orstadius, publicerad i sin helhet på Per-Ackes egen sida, den 4 januari 2016

Flera av Per-Ackes tankar om vad eleverna behöver kommer här på #skolvåren:s blogg framöver. Dela gärna med dig av dina tankar – behöver eleverna rätt språk?

Annonser
Posted in: Gästbloggare