Education is not the answer

Posted on 8 januari, 2016 av

0


‘The notion of education implies that there’s a path towards a definitive, finished state wherein an individual has become “educated.” But in a world of accelerated change, with rapid disruption cycles in industry and with rising automation, that end state of being “educated” is just no longer meaningful.’

Så skriver Heather McGowan i Education is not the answer (part 1) på LinkedIn.

Är det månne viktigare idag att vara bildad (och också fortsätta bildas) än att vara utbildad? Är det de svenska begrepp som du tänker på när du läser artikeln förresten? Och hur väl är skolsystemet av idag skapt för att uppmuntra bildning? Om ”livslångt lärande” verkligen börjar pocka på kanske tanken att vi ägnar 15-20 av vårt liv åt att utbilda oss, för att sedan arbeta med det vi utbildat oss i/till, inte längre är den mest optimala?

Skriv gärna en kommentar nedan vad denna artikeln väcker för tankar i dig!

Annonser
Posted in: Övrigt