Rethinking education?

Posted on 7 januari, 2016 av

1


”Rethinking Education provides a blueprint of the type of education needed for the 21st century, with a focus on respect for life and human dignity, social justice, and a shared responsibility for a sustainable future.”

UNESCO har släppt en ny publikation om lärande och utbildning. Glädjande att läsa att även UNESCO ser behovet att på allvar ställa frågan #VarförSkola, och tillsammans samtala om hur den frågan kan besvaras:

“I am convinced we need to think big again today about education”, “for these are turbulent times”, stresses the UNESCO Director-General Irina Bokova in the report’s foreword. “The world is changing – education must also change”.

För så är det ju. Samhällsförändringen är oerhörd, och att utbildning och lärande är en stor faktor i varthän den utvecklingen tar vägen, det ser vi nog alla. Så här avslutas Rethinking education:

”Humanity has entered a new phase in its history with increasingly rapid developments in science and technology. These have both utopian and dystopian possibilities. For us to benefit in an emancipatory, just and sustainable way, we must understand and manage the opportunities and the risks. Making this possible should be the fundamental purpose of education and learning in the twenty-first century. It should also be the basic task of UNESCO, as a global laboratory of ideas, to enhance our understanding of such possibilities with the aim of sustaining humanity and its common well-being. This publication is intended as a contribution to stimulating the debate.”

Du kan läsa hela publikationen här, eller få lite mer bakgrundsinformation här.

Annonser
Posted in: Varför skola?