Otänkbart om skolan, del fem

Posted on 6 januari, 2016 av

0


Om Barnkonventionen var lag skulle man inför alla beslut om skolan tvingas välja det som är bäst för eleverna. Men nu är Barnkonventionen inte lag i Sverige. Därför blir många åtgärder som skulle få eleverna att lära sig bättre och må bättre aldrig av. Andras intressen får väga tyngre.

Betygen, matematiken, religionen och lärarlönerna är bara några av de områden i skolan som behöver ifrågasättas. Det finns många fler. Fundera gärna på vad som talar för följande reformförslag och vad som kan hindra att de genomförs:

  • Gör Barnkonventionen till lag
  • Slopa läxorna
  • Gör om lärarutbildningen till en praktisk yrkesutbildning
  • Skrota systemet med lärarlegitimationer
  • Sverige ska inte delta i Pisa-undersökningarna
  • Kräv att forskarna i pedagogik redovisar på vad sätt deras resultat hjälper elever att lära sig bättre
  • Se till att det är de mindre talföra eleverna som kommer till tals vid utomstående skolbesök och intervjuer
  • Kräv särskilda skäl för att låta elever byta från den skola som ligger närmast till en annan skola
  • Ersätt Skolinspektionen med en myndighet som ägnar sig åt skolutveckling

– Per-Acke Orstadius, publicerad i sin helhet på Per-Ackes egen sida, den 15 april 2015

Läs flera av Per-Ackes förslag på förbättringar på #skolvåren:s blogg i tidigare publicerade inlägg. Del ett, två, tre och fyra hittar du här. Men först – är det otänkbart? De reformförslag Per-Acke lyfter – är de möjliga eller omöjliga att genomföra? Vad tänker du?

Annonser
Posted in: Gästbloggare