The Curse of Knowledge

Posted on 5 januari, 2016 av

0


”Knowledge is a curse.
 Knowing things isn’t bad itself, but it causes unhealthy assumptions — such as forgetting how hard it was to learn those things in the first place. It’s called the Curse of Knowledge.”

Så inleder Chris Reddy en artikel på Edutopia, och fortsätter därefter förklara begreppet Kunskapens förbannelse och vad det avser. Han listar därefter ett antal saker du som lärare kan göra för att motverka denna kunskapens förbannelse.

http://www.edutopia.org/blog/the-curse-of-knowledge-chris-reddy

Känner du igen dig i Chris tankar?

Annonser
Posted in: Övrigt