There is something extraordinary happening in the world

Posted on 3 januari, 2016 av

0


8 — Unschooling trends

Who created this teaching model? Who chose the classes you have to take? Who chose the lessons we learn in history classes? Why didn’t they teach us the truth about other ancient civilizations?

Why should kids follow a certain set of rules? Why should they watch everything in silence? Why should they wear a uniform? What about taking a test to prove that you actually learned?

We developed a model that perpetuates and replicates followers of the system. That breed people into ordinary human beings.

Och innan spaning nummer åtta finns ytterligare sju spaningar som visar på tesen som läggs fram i denna krönika på Medium: There is something extraordinary happening in the world

Läs. Se om du håller med. Är det så att det faktiskt håller på att hända något alldeles särdeles sällsamt i världen?

Känner du hopp? Inspiration? Dela gärna med dig av andra goda exempel eller positiva  strömmingar som du ser för en värld i förändring, en bättre värld, för oss alla.

Annonser
Posted in: Uncategorized