Lucka 15 av 24 – Dela som du lär

Posted on 15 december, 2015 av

2


BOKSLUT 2015. JAG ÄR NÖJD.

Utvärderar du också terminen så här i slutet av året? Gör ett bokslut och funderar över vad det nu blev av terminen som gick? Eftersom jag i slutet av sommaren under en frukost med en humla formulerade mina personliga mål för terminen känns det också bra att fundera på hur det gick.

Jag kan ju bara konstatera att utmaningarna var så oändligt mycket större än vad jag någonsin hade kunnat ana. Vi stod utan vår digitala utrustning som försvann i ett inbrott, och läroböcker var vi i stort sätt utan eftersom tanken var att jobba mer digitalt och inga förråd har hunnit fyllas då skolan endast funnits ett år. Men vi hade varann och vi hade våra elever. Det var en god början!

Då mitt tänkta utvecklingsmål var att få igång ett ämnesintegrerat arbetssätt med gemensamma bedömningsuppgifter tillsammans med kollegor så kan jag konstatera att jag trots utmaningar och motgångar nått målet. (Jag hade också ett personligt mål att bli bättre på att lägga fokus på det jag åstadkommit i stället för det jag inte fick till, men det lämnar jag därhän i denna text.)

Jag vilade i en gemensam strävan med min SO-kollega och vi formulerade ett gemensamt mål om att samarbeta över ämnesgränserna SO-ämnen, svenska och engelska. Det har vi hållit! Våra elever i årskurs 8 (och 6 och 7) har t o m på schemat fått ett ämne som heter SOnska. Vi lyckas på så sätt att vara två tillsammans med eleverna för att lära oss av varandra och förenkla sammanföringen av våra ämnen till en helhet. Vi har under terminen arbetat med att fördjupa elevernas förståelse för sin roll som demokratiska medborgare. Eleverna tränade att förklara svar till frågorna ”hur vet vi att Sverige är en demokrati” och ”hur kan Sverige bli en ännu mer utvecklad demokrati” genom hela arbetets gång. Eleverna skrev faktatexter och åsiktstexter (gemensamt bedömningsunderlag), tog emot studiebesök av en lokal riksdagsman och bloggade om det, gjorde studiebesök på kommunhuset, skrev medborgarförslag till kommunen och läste och förklarade svensk demokrati på engelska. Vi gick sen över till att se över hur världen ser ut!

Att använda skönlitteratur som källa för att eleverna ska få upplevelser av de fakta de ska ta till sig i geografi och samhällskunskap var en hit! Genom Monika Zaks bok om Alex Dogboy (Opal förlag, 2002) tog vi oss genom begrepp som rika och fattiga länder, sårbara platser, extrem fattigdom, fängelsestraff/fängelsevård. Eleverna läste, skrev läsloggar där vi samlat frågeställningar som gav bedömningsunderlag i både svenska, geografi och samhällskunskap. Eleverna började bry sig. På engelsklektionerna fyllde vi på om barn som lever på sårbara platser genom att läsa på olika websidor om barnsoldater, om FN’s barnkonvention och röstade för Barnens nobellpris. Vi använde låttexter. När elever engagerar sig, när de blir berörda händer saker med deras svar och deras tankar. En elev avslutade sin inlämningsuppgift med orden ”we have to take actions ourselves if we want to make a difference.” Det kändes viktigt. Du kan läsa mer om elevernas tankar här. När vi dokumenterar och blandar och ger, och eleverna märker att vi tycker att deras tankar och åsikter är viktiga och att vi vill dela med oss av dem växer de. De vill ge mer.

Innan avslutat projekt ville vi lärare också mer. Vi har redan funderat på kommande projekt: massmedia, yrkesliv eller det om migration – om att alla människor har en längtan… Det är roligt att arbeta ihop. Det ger effekt. Det är lättare att formulera uppgifter som blir på riktigt, antingen för att det inkluderar eleverna som viktiga samhällsmedborgare, eller för att det faktist berör dem på djupet. Idéer föder idéer. Det känns nytt, aktuellt. Jag vet varför vi undervisar det, och därför blir jag också mer trovärdig.

Det är dags för bokslut, höstterminen 2015. När jag berättar här vad min kollega och jag åstadkommit så kan jag ändå känna att jag nått mitt tänkta mål om att skapa helheter för elever och själv bli bättre på att samarbeta. Vad gäller frågan om var jag lagt mitt fokus… Kan väl konstatera att det är ett mål som jag ständigt kommer att behöva jobba med. Det är som sagt lätt att ryckas med i en tid då alla pedagoger delar friskt, att fastna i tanken om att alla gör så mycket bra och att tiden inte räcker till för allt viktigt och bra och roligt och klokt och … Jag vet var jag står. Jag vet var jag vill gå. Då har jag också tid att stanna upp. Vänta in. Känna in. Jobba på djupet med en sak i taget.

Bokslut HT2015. Jag är nöjd. Jag vet att jag har gjort skillnad eftersom jag vid så många tillfällen hört elever berätta om hur de vill och kan göra skillnad. Läst deras tankar och långa utredande tankeresonemang om varför. Det är bra så. Det är bra så, just nu.

– Maria Sandqvist, lärare Sv, Eng, Fra och teamledare, Igelsta grundskola, Södertälje

Lucka 15 av 24 i #skolvårens julkalender för 2015 på temat Dela som du lär. Tanken med årets julkalender är att leverera 24 konkreta ”det här kan jag göra nu” tips från 24 #skolvårare, för att göra skolan/lärandet/undervisningen bättre. Så följ årets julkalender från #skolvåren och få dig till dels sånt som görs runt om i landet, och kanske tom utanför det (!), med önskad effekt, saker som bevisligen gör skillnad, och som kanske kan inspirera dig att våga testa ett nytt grepp!

Annonser