Lucka 12 av 24 – Dela som du lär

Posted on 12 december, 2015 av

1


När jag var 16 år gammal lovade jag min mamma (lärare i spanska och engelska) att jag aldrig skulle sitta under helgerna med högar av arbete att rätta. Jag var inte helt säker på att jag skulle bli lärare, samtidigt som jag inte heller vågade lova att jag inte skulle vilja undervisa.

Sedan Lgr11 satt i kraft i Sverige har jag sett hur mina elever har väldigt svårt med att uppnå de allra högsta nivåerna inom följande kunskapskraven:

  • Eleven kan ge välutvecklade omdömen och eget och andras musicerande och ge förslag som gör att det musikaliska arbetet går framåt.
  • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Oftast hamnar vi lärare i situationen då för att skaffa oss tillräckligt underlag för bedömning av elevernas kunskapsutveckling låta de skriva ett arbete där dessa förmågor visas.

För ungefär ett år sedan lyssnade jag på Christian Lundahl i en föreläsning om bedömning för lärande. Det var tredje gången jag lyssnade på honom. Den här gången berättade han om hur man kan använda Twitter för att låta eleverna reflektera över sitt eget lärande; hur genom att använda #smartarevarjedag.

Jag bestämde mig då för att börja använda det här verktyget. Förra året fungerade det mycket fint med mina elever. Jag ställde frågor som: Vad har du lärt dig idag? Vad var svårt idag? Vad kan du göra bättre till nästa gång?. Sedan lät jag mina elever använda sig av t ex #MU9A för att kunna ha elevernas reflektioner samlade på samma ställe.

I år har mina elever däremot velat använda sig av Facebook. VI har skapat en sida. Eleverna upplever att den är en mycket naturligare miljö att samlas. Där delar vi med oss av videon, bilder mm. Men jag har även använt dessa sidor för att alltid låta eleverna fundera kring deras lärande från lektion till lektion. Jag ställer samma frågor som jag använder för mig själv i min lärarportfölj .

Jag har även börjat att arbeta med nyckelschema med viktiga begrepp som eleverna behöver för att kommunicera med varandra när du musicerar, skapar musik och resonerar kring musikens funktioner och betydelse för samhällen och individer.

IMG_1451 (1)

IMG_1382 IMG_1450 (1) IMG_1379

För arbetet med ämnesspecifika begrepp har jag använt mig av verktygen som presenterats av Maaike Hajer, Theun Meestringa samt verktyget som Göran Svanelid introducerat kallat The Big Q där man utgår från kunskapskraven för att konstruera relevanta reflektionsfrågor för eleverna att samtala kring för bättre förståelse för det som förväntas av deras arbetsinsatser.

Genom att använda samma reflektionsfrågor vid slutet av varje lektion har jag, efter minuciöst arbete med språket och viktiga begrepp, sett att eleverna:

  • Arbetar mycket effektivt och målmedvetet.
  • Reflekterar och bygger resonemang på ett mycket mer utvecklat sätt.

Men när vi använder oss av sociala medier så ser jag att eleverna…

  • Lär sig att reflektera öppet utan att tänka så mycket på vad andra säger
  • Utvecklar sitt språk genom att titta på varandras reflektioner

Som sagt…inga papper, mer interaktion och transparens, mer lärande!

Laura Brännström, lärare, @ximenabr

Lucka 12 av 24 i #skolvårens julkalender för 2015 på temat Dela som du lär. Tanken med årets julkalender är att leverera 24 konkreta ”det här kan jag göra nu” tips från 24 #skolvårare, för att göra skolan/lärandet/undervisningen bättre. Så följ årets julkalender från #skolvåren och få dig till dels sånt som görs ute i landet, med önskad effekt, som gör skillnad, och som kanske kan inspirera dig att våga testa ett nytt grepp!

Annonser