Lucka 10 av 24 – Dela som du lär

Posted on 10 december, 2015 av

1


En bra start!

Som ämneslärare (SO/Eng) på högstadiet var varje dag uppdelad i lektionspass. Mina lektioner bestod alltid av en startuppgift, ett ”arbetspass” och en avslutning. Här tänkte jag beskriva några av de startuppgifter jag använt mig av i min undervisning.

Det finns flera olika syften med en startuppgift. De syften som jag anser vara några av de viktigaste, är struktur och förutsägbarhet. Eleverna vet att varje gång de kommer in i klassrummet startar lektionen på samma sätt. Eleverna får en möjlighet att ”ställa om”, från rast till lektion, en elev som kommer lite sent kan smyga in och vet redan vad de andra kamraterna gör.

En startguppgift ger även mig som pedagog tid till att ”ställa om”, speciellt om jag haft korta byten mellan mina lektioner. Jag får tid att skriva dagens lektionsinnehåll på tavlan, anteckna närvaro och ja, ni vet allt sånt där man gärna vill ha koll på innan lektionen ”sätter igång” med diskussioner, samtal, liv och rörelse. En lugn start helt enkelt.

En startuppgift ger goda förutsättningar för språkutveckling, eleverna får forma sina tankar och får tid att formulera sig i skrift (nyanlända elever får möjlighet att skriva på sitt modersmål). Syftet är inte att texten ska bli så ”lång” som möjligt, utan att alla elever får TTT – Tid Till Tanke!

Startuppgifter kan se ut på många olika sätt. Men, viktigast av allt, alla elever måste få tid att skriva. En startuppgift med handuppräckning där endast en elev ges möjlighet att svara, är således ingen startuppgift som fyller ovanstående syften.

Mina startuppgifter såg lite olika ut beroende på om det var engelska eller historia/religion/geografi/samhällskunskap. I engelska skapade jag en startuppgift som hette ”Yesterdays book”. Eleverna hade en skrivbok, där de startade varje engelsklektion med att skriva om, just det, yesterday! Ett aldrig sinande ämne

Vissa lektioner fick eleverna enbart skriva, men oftast både skrev de (i ca 3-5 min) för att sedan läsa upp sin text för en kompis. Så innan 10 minuter hade förflutit av lektionen hade eleven redan fått skriva, tala och lyssna på engelska. Helt enkelt en bra start!

Under mina SO-lektioner hade eleverna en liknande skrivbok, men vi döpte den till Bilddagboken. Varje lektion, när eleverna kom in i klassrummet, hade jag tagit fram en tankeväckande bild som jag la upp på smartboarden. Bilderna hittade jag i sociala medier, inte minst via olika Facebookgrupper, exempelvis ”Anonymous ART of revolution” och ”Bilder i undervisningen”.

Till bilden ställde jag oftast en öppen fråga som eleverna enskilt fick möjlighet att besvara. Bilderna var ofta kopplade till analysförmågan (jämföra, se likheter/skillnader, se saker ur olika perspektiv) eller informationshanteringsförmågan (kritiskt granska och reflektera kring exempelvis syfte). Den kommunikativa förmågan fick eleverna med ”på köpet” då de fick uttrycka sina egna tankar och åsikter.

 Skärmavbild 2015-12-04 kl. 06.45.29

Bildexempel ovan som belyser olika perspektiv, ”Water bucket challenge – vilket perspektiv anser du vara en riktig utmaning och varför?”

I bilddagboken försöker jag belysa aktuella ämnen och sätta in dessa i ett historiskt perspektiv för att väcka elevernas tankar och motivera eleverna att uttrycka sina egna åsikter (se bild ovan för exempel). En frågeställning kopplad till denna bild skulle således kunna vara ”Vad visar bilden och hur kopplar du denna bild till dagens flyktingsituation”?

Skärmavbild 2015-12-04 kl. 06.45.48Eleverna läste upp sina texter för varandra i basgrupper (3-4 elever som sitter i grupp och arbetar tillsammans) och ofta lyfte vi därefter gruppernas tankar i helklass, för en kort, gemensam reflektion.

En startuppgift ska inte ta för lång tid, en startuppgift ska vara något som alla elever ges möjlighet att besvara. En startuppgift ska sätta igång elevernas tänkande, språk, ställa om eleverna från rast till lektion. En startuppgift skapar struktur i undervisningen och ger både eleven och läraren en förutsägbar start på lektionen.

Varför inte starta redan i dag?

frokenflipp

Lotta Karlsson/@FrokenFlipp

Verksamhetutvecklare, eldsjäl och med 14 års erfarenhet av undervisning

http://www.mittflippadeklassrum.wordpress.com

Lucka 10 av 24 i #skolvårens julkalender för 2015 på temat Dela som du lär. Tanken med årets julkalender är att leverera 24 konkreta ”det här kan jag göra nu” tips från 24 #skolvårare, för att göra skolan/lärandet/undervisningen bättre. Så följ årets julkalender från #skolvåren och få dig till dels sånt som görs runt om i landet, och kanske tom utanför det (!), med önskad effekt, saker som bevisligen gör skillnad, och som kanske kan inspirera dig att våga testa ett nytt grepp!

Annonser