Lucka 7 av 24 – Dela som du lär

Posted on 7 december, 2015 av

1


SimCity i undervisningen – what?

…språkutveckling är en utmaning och det är viktigt för mig att inför varje arbetspass tänka igenom vad jag vill utveckla språkligt under just det passet – reflektera efteråt och planera inför nästa utifrån vad som gick bra / mindre bra.

Att tänka på:

  • massor av interaktion (i par, grupp och klass men även lärare/ enskild elev)
  • språklig stöttning
  • kontextrik undervisning

Jag tänker att variation i undervisningen också är grymt viktigt då eleverna ser att det finns olika sätt alla lära in på men också för att alla inte lär in lika… Självklart? Nja, inte i alla klassrum tror jag. Ett utvecklingsområde? Jepp, jepp.

”Utnyttja the power of digitala hjälpmedel, på min skola i form av lärplattor!”

”Enjoyment and education are linked!”

SimCity i undervisningen! Hua… eleverna skrattade och trodde läraren blivit galen på riktigt (det har jag varit alltid, ha ha). Tanken var att vi genom att bygga en stad i SimCity skulle lära oss mer om hur en stad är uppbyggd och fungerar, vilka tekniska system som behövs för att staden ska fungera så att alla medborgare blir nöjda och glada och vill bo kvar, hur dessa system hänger ihop, hur vi bygger för ett hållbart samhälle, hur våra beslut påverkar människa, samhälle och natur m.m. Det finns mycket bra saker att samtala kring. Det är egentligen bara min egen fantasi som begränsar. Elevernas fantastiska inställning gör att jag måste vara närvarande hela tiden och stötta dem i utvecklingen av deras förmågor till max. För att inte tala om de otroligt givande diskussionerna som eleverna har med varandra, spontant och mer styrt av mig via frågeställningar av typen ”Förklara för din kamrat vilken energiförsörjning din stad har och varför du valt just den?”. 

Okej, okej, det är så klart bara det positiva – så vilka negativa grejer finns det? Skulle säga att det ibland i spelet är konstigt vilka material man behöver för att bygga ett hus högre… Grönsaker? Hmm, hur tänkte de här? En viktigare invändning är att arkitekturen är europeisk enbart – några andra val finns inte alls. Inte heller ett mer kreativt tänkande kring stadsbyggnad premieras… Det går helt enkelt inte alls. Man måste följa mallen…

Men för mig överväger definitivt fördelarna och att höra diskussionerna rulla i klassrummet spontant… bara att andas in och växa tillsammans med eleverna. Sedan är det upp till mig som lärare att göra alla inputs från mig viktiga och väsentliga och relevanta för dem… att utveckla deras begreppsliga förmåga samtidigt som deras kommunikativa förmåga blir stärkt. Topp! Befäster de kunskaperna, som läraren tänkt genom de lektionsinputs (vetenskapliga artiklar, filmer, bilder, poddradio etc.) som presenteras för dem… och via många olika språkutvecklande moment, så är jag (som alltid, ha ha ha) övertygad om att eleverna blir medborgare med bra förmågor att fatta kloka genomtänkta beslut i framtiden. Ansvarstagande i vår teknikintensiva värld.

”DEMOKRATI! Love it!”

 

– Johan Lind, Förstelärare, Vårboskolan, Burlövs kommun samt Forskarstudent CSIS Campus Helsingborg, Lunds Universitet

Lucka 7 av 24 i #skolvårens julkalender för 2015 på temat Dela som du lär. Tanken med årets julkalender är att leverera 24 konkreta ”det här kan jag göra nu” tips från 24 #skolvårare, för att göra skolan/lärandet/undervisningen bättre. Så följ årets julkalender från #skolvåren och få dig till dels sånt som görs runt om i landet, och kanske tom utanför det (!), med önskad effekt, saker som bevisligen gör skillnad, och som kanske kan inspirera dig att våga testa ett nytt grepp!

Annonser