Lucka 6 av 24 – Dela som du lär

Posted on 6 december, 2015 av

1


Gemensamt språk

Vad ser jag som gör skillnad i det dagliga arbetet med mina grupper med elever i år 5 och 6? Det jag direkt tänker på är det gemensamma språket! Ett gemensamt språk som vi alla förstår och som leder till lärande genom faktakunskaper, förmågor och strategier för lärande. Jag delar in vårt gemensamma språk i tre olika delar som samspelar och pågår parallellt i allt vi gör.  

 

Kunskaper

För att förstå och kunna använda sina kunskaper blir ord och begrepp viktiga. Jag tänker mycket på att bygga en bro mellan vardagsspråk och skolspråk. Begreppen blir grunden för tänkandet kring ämnet och för att förståelse ska fördjupas. Använda ämnesord tidigt för att så ett frö istället för att använda förenklade ord. Använda orden och ge dem ett innehåll – vilka ord det än är tänker jag, hur gamla eleverna än är.  Vi jobbade med geometriska former i år fem vid ett tillfälle;

“Polygon, vänta lite, det pratade vi om på förskolan!”
“Ja, just det hexagon är den sådan!”

Fröet såddes på förskolan, det skördades snabbare för att det fanns där och begreppet hjälpte tankarna vidare bland de geometriska figurerna!

 

Förmågor

Läroplanen lyfter fram användandet av kunskaper. För att kunna visa sina kunskaper på ett välutvecklat sätt behövs det en stor mängd kunskaper men också vetskap om hur man kan göra för att använda sina förmågor och vilka de är. Jag jobbar inte med varje förmåga enskilt utan de ingår alltid i ett sammanhang och då synliggör jag vad vi gör. Vi analyserar, resonerar och kommunicerar och jag gör det synligt för eleverna vad och varför vi gör just så. Allt för att ingen ska känna sig lurad och gå igenom åren hos mig utan att förstå vad som förväntas. Genom att ge förutsättningar för att skaffa sig stora faktakunskaper, insikter om hur man kan använda dem samt hur man kan göra för att utveckla dem – så leder det till att alla kan knäcka skolkoden det vill säga, förstå vad som förväntas och inte lämna skolan men en känsla av att vara lurad. Lurad på insikten om hur man kan utveckla sitt lärande och med känslan av att det fanns något som man borde förstått men som man aldrig fick fatt i. Koden och språket – det skickar jag med eleverna.

Fo_rma_gor

Bilden är lånad från rektorstankar http://rektorstankar.blogspot.se/2012/08/uppstartsvecka.html

 

Strategier för att lära

Genom att vi skapar ett gemensamt språk kring till exempel problemlösning eller rättare sagt vilka strategier man kan använda för att ge sig i kast med något som känns svårt, då skapar vi också tillsammans en bild över att mycket är möjligt att ta sig an om man tar det i mindre steg, ställer frågor, och inte flyr från uppgiften. Strategierna kan illustreras lite olika beroende vilken grupp jag jobbar tillsammans med. Jag försöker alltid använda mig av bildspråk när det är möjlig och en återkommande bild är berget. Berget är illustrationen av vilket problem som helst. Om jag tar ett steg i taget kommer jag så småningom till toppen. Jag behöver fundera över vilka redskap jag ska använda och vilka kunskaper jag behöver. Står jag kvar och tittar så kommer inte det lösa sig av sig självt och vänder jag och går då kommer jag aldrig till toppen!

berget

Till sist, vad det gäller vårt gemensamma språk är också insikten om att lära ibland kan vara lite motigt, eller rentav riktigt riktigt motigt och ansträngande – men att kunna det är däremot väldigt roligt! citat 7 årCitat av en elev som är 7 år

Gemensamt språk för att ge förutsättningar för lärande – det gör jag här och nu, varje dag!

Therese Linnér, lärare

Lucka 6 av 24 i #skolvårens julkalender för 2015 på temat Dela som du lär. Tanken med årets julkalender är att leverera 24 konkreta ”det här kan jag göra nu” tips från 24 #skolvårare, för att göra skolan/lärandet/undervisningen bättre. Så följ årets julkalender från #skolvåren och få dig till dels sånt som görs runt om i landet, och kanske tom utanför det (!), med önskad effekt, saker som bevisligen gör skillnad, och som kanske kan inspirera dig att våga testa ett nytt grepp!

Annonser