Skolan om 30 år

Posted on 27 september, 2015 av

0


”Skillnaden är att man under upplysningen försökte formulera en koherent idé om vad man ville ha för framtid och hur utbildningen skulle bidra till det – skolan handlar ju om vilken framtid vi vill ha. Men jag ser i dag inget allvarligt försök att formulera en idé om skolan bortom partipolitiska ideologier eller ekonomiska intressen. Det är inte som att någon har bestämt sig för att låta saken bero, men uppgivenheten gör att vi i praktiken låter marknaden styra, säger Sharon Rider.”

Sharon Rider är professor i filosofi vid Uppsala universitet och ledare för forskningsprojektet ”Vad ska en svensk kunna?”, som finansieras av Vetenskapsrådet. Citatet ovan kommer ifrån Skolvärldens artikel ”Så är skolan 2045” och #skolvåren vill gärna uppmärksamma Rider på att vi är en rörelse som envetet försöker arbeta med just detta – att utgå från visionen om vilken skola vi vill ha och och visionen bakom varför vi egentligen har skola. 

Forskare och framtidsspanare uttalar sig i artikeln. Läs den här

”Om 30 år hoppas Daniel Lindén att skolan har frigjort sig från det industriella arvet och hittat en ny framgångsväg. Men det är inte stora politiska reformer på nationell nivå som kommer ta oss dit, menar han. Det är gräsrötterna, rektorer och inte minst lärarna själva, som ska driva denna förändring. De är verksamheten närmast och ser behoven, resonerar Daniel Lindén.”

Annonser
Posted in: Uncategorized