Varför #Skolvåren? Gunilla Ordell

Posted on 8 juli, 2015 av

0


Det är spännande att se vilka reaktioner som väcks när #Skolvåren lyfts i media. Hur kan de komma sig? Vad är det som är så kontroversiellt? Spännande är det i alla fall, jag gillar olika åsikter och vill på allvar diskutera med dem som tycker annat än vad jag gör. Ibland är det svårt att hinna med på Twitter, är jag borta ett tag har tillfället att diskutera försvunnit. Så får det vara på ett snabbt medium!

Det finns många mycket bra initiativ för att lyfta skolan och skolfrågor, många ideella där skolintresserade möts för att diskutera, samtala, resonera, dela, sprida kunskap osv. Jag själv deltar i olika forum: på Twitter (ex #rektorschatt), FB-grupper, på EdCamps, Teach Meets, Pedagogisk Pub, #ledarelär, olika #afk-träffar mm. Jag imponeras av de pedagoger som initierat Skollyftet, Skolvåren, Skolsmedjan mm.
Universitetens olika seminarieserier, föreläsningar är självklara mötesplatser.
Även kommersiella mötesplatser är intressanta för mig: BETT, SETT, Framtidens lärande, Skolforum, Skolriksdag. Listan kan göras lång… Almedalen kanske också kan räknas in bland de kommersiella även om jag deltog helt ideellt och #Skolvåren utan budget.
Det är för mig självklart att delta på min fritid så väl som min arbetstid. Det är kompetensutveckling, tankeväckande, problematiserande och utmanande.

I år fick jag frågan om jag ville åka med #Skolvåren till Almedalen. Jag har inte varit med i deras arrangemang tidigare, mest för att det inte passat tidsmässigt. Min enda dag i Almedalen förra året gav mersmak och jag tänkte att det här är en bra möjlighet att tillbringa fler dagar där, ta del av utbudet och framför allt, att få en möjlighet att göra det jag älskar mest: prata skola!

En fråga som ställts på Twitter den sista tiden är vad #Skolvåren står för. Som alldeles ny #skolvårare vill jag inte tala för andra utan bara för mig själv.
Några saker är viktiga för mig:

  • Det skapar möten, samtal.
  • Det är ideellt och partipolitiskt obundet.
  • Det bjuder in aktörer för hela samhället i samtalet. Alla behöver inte tycka och tänka lika, det är olikheterna som berikar.
  • För att förändra skolan behöver vi tänka utanför boxen och, som det står på #Skolvårens hemsida, kanske kasta bort boxen helt och hållet! Det är INTE att kasta bort skolan utan hur vi tänker runt begreppet skola.

What We Know About the Future Is that We Don’t Know About the Future Shift Happens, Karl Fisch and Scott McLeod

Ja, jag tror att skolan behöver förändras i grunden. Samhället förändras och förändringen går allt snabbare. Jag har ingen lösning, inget förslag, men att den inte kan se ut som den gör idag är jag övertygad om. Det här vill jag diskutera. Det vill jag samtala om med elever, lärare, skolledare och andra skolmänniskor, politiker, forskare, framtidsanalytiker, näringslivet. Och #Skolvåren ger mig möjlighet att göra det. Samtala. Att stöta mina åsikter mot andras, att skapa friktion och kanske hitta en eller flera vägar framåt.
Du och jag har olika vägar, kanske vi inte ens vet vad målet är. Men samtalet är processen, och processen är det viktiga.

Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd. Från I Rörelse, Karin Boye

Det är absolut inte kunskapsmålet som ska kastas bort, bildningen, lärandet som är grunden för hela skolan och samhället. Det är hur vi ser till att våra elever får den kunskapen som kan och bör förändras. Och det HUR:et måste diskuteras, stötas, blötas, utredas, och där vill jag vara med.

DÄRFÖR #Skolvåren! Och alla andra ideella rörelser som vill lyfta skolan!


skola kommer från grekiskans scholê’, som egentligen betyder ‘fritid’, ‘sysslolöshet’. Bara den som inte ständigt behövde arbeta för sitt uppehälle utan hade möjlighet att unna sig fritid kunde ägna sig åt studier och skolarbete. Inom skolan verkar pedagogen, av grek. paidagôgo’s, beteckningen på den slav som följde barnen mellan hemmet och skolan (av pais (i genitiv paido’s) ‘barn’ och verbet a’gô ‘föra’, ‘leda’), och där bedrivs didaktisk verksamhet, av grek. didachê’ ‘undervisning’.
Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet
http://www.sol.lu.se/grekiska/smorgasbord/tio-grekiska-laneord/
Annonser
Posted in: Uncategorized