#afterAlmedalen Gunilla Ordell

Posted on 7 juli, 2015 av

0


Från Walk n Talk till Walk the Talk!

En vecka går så fort. En vecka i Almedalen ännu fortare. Så många samtal, möten, diskussioner, seminarier och workshops. Mest runt skola, men även andra områden. Det är en smältdegel och den måste utnyttjas till fullo.

#skolvåren ordnade promenader för samtal, Walk n´Talk, under fyra dagar. Och samtalades gjorde det! Elever mötte byråkrater och politiker, lärare, skolledare, media… Alla var där. Nästan. Jag saknade forskare! En utmaning vi tar med oss till nästa år.

Veckan avslutades med en workshop som en sammanfattning av alla samtal. En inledande ”fisktank” med ett samtal mellan Maria Stockhaus, riksdagspolitiker (M), Johanna Jaara Åstrand, ordf Lärarförbundet, Eva Pethrus som just lämnat Microsoft samt Kevin Shakir språkrör för tankesmedjan NYSKAPET. Några av våra övriga gäster fick chans att delta i samtalen, vilket låg till grund för det fortsatta arbetet.

Vi gjorde en SOAR-analys (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) med hjälp av proffsiga Sara Modig från ModigMinoz ABsom processledare. Det utmynnade i att vi identifierade områden som kräver förändring t.ex. evidensbaserat kvalitetsarbete, bättre värdegrundsarbete, problemet med segregerade skolor, utveckla elevhälsan, öka elevinflytande ökad flexibilitet och framför allt ökad specialpedagogisk kunskap hos alla i skolan.

Men det viktigaste är hur vi omsätter detta i verkligheten och den sista delen av dagen ägnades åt Transpiration, dvs vad gör vi nu?
Några exempel var att utnyttja samtliga kompetenser bättre inom skolan (elever, lärare, elevhälsan, föräldrar). Koppla skolan till samhället runt omkring, låt verkligheten komma in i skolan. Utnyttja de resurser som finns för ett bättre systematiskt kvalitetsarbete från bla SKL och Huvudmännens expertråd för skolutveckling. Sist men inte minst behöver vi utveckla modersmålsundervisningen och studiehandledning och utnyttja de digitala möjligheterna med distansundervisning så att det når samtliga elever, mm mm.

Grunden för allt förändringsarbete är att det börjar med mig! Vad tänker jag göra? Vad börjar jag med på min skola?

  1. Fortsätta utveckla vår skolprojekt ”Västra Rosersberg” där vi arbetar i ett samhällsbyggnadsprojekt tillsammans med stadsbyggnadskontoret.
  2. Förändra elevhälsoarbetet på skolan för snabbare insatser och kortare beslutsvägar.
  3. Utveckla samarbetet med föräldrarna både i föräldrasamrådet och genom att utnyttja föräldrarnas speciella kompetens i skolarbetet.
  4. Fortsätta arbetet runt det systematiska kvalitetsarbetet där resultatanalys och -uppföljning ligger som grund för insatser.

Nej, det är inget revolutionerande, ingen raketforskning. Men efter alla samtal blir jag mer och mer övertygad att min iver att förändra skolan måste grundas i det vardagliga, det systematiska. Jag ska ha huvudet i molnen och fötterna på jorden, för jag tror mig förstå att entusiasm i kombination med struktur är det som leder framåt.

Jag trodde att jag skulle vara trött och sliten efter fem intensiva dygn men jag kom hem med mer energi än innan, en härlig känsla och lite av en nytändning inför nästa läsår. Men först är det semester!

Note to Self:
Förändring börjar med mig själv!If You Wanna Make The World
A Better Place
Take A Look At Yourself, And
Then Make A Change.

//Gunilla Ordell

Annonser