Workshop #skolvåren 3/7 kl: 9-12

Posted on 29 juni, 2015 av

3


Fredagen den 3/7 mellan kl: 9.00-12.00 kommer #skolvåren att anordna en workshop på Fenomenalen, Skeppsbron 6.

“Är skolan svaret på frågan?”

Vi har under våra Walks n´talks haft samma fråga med underrubriker att samtala om längs strandpromenaden och nu vill vi göra ord till konkreta förslag och möjliggöra att våra visioner blir verklighet för ett hållbart lärande samhälle där individen och hjärtat är i centrum.

Vår workshop kommer att genomföras som en trestegsraket med emfas på deltagande, där fler röster får plats i ett interaktivt samtal. Det ska också vara möjligt att välja att vara med på alla eller några av workshopens delar.

Steg 1

Som inledning får vi förmånen att bli inspirerade av några personer som med sin kunskap och sitt engagemang och med olika perspektiv bidrar till att berika våra vyer kring skola, lärande och framtid.

Steg 2

Vi samtalar runt tre perspektiv och skolans roll – om det är skolan som är svaret på frågan?! Hur ska lärande organiseras för att verkligen vara svaret på världens frågor och utmaningar? Hur ska vi organisera oss för ett lustfyllt livslångt lärande?
Du deltar i ett eller flera samtal utifrån vår frågeställning och utifrån deltagarnas visioner, tankar, idéer och erfarenheter tänker vi tillsammans för att ta oss vidare till en möjlig gemensam vision av ett hållbart lärande samhälle.

Steg 3

Vilken blir vägen dit? Ur vems perspektiv bygger vi en “skola” där lärandet är i centrum? Vi samlar tankarna från grupperna. Sållar, grupperar, organiserar och reflekterar.

Välkommen till en sprakande förmiddag där ord blir till handling för att möjliggöra ett lärande anpassat till VAR OCH EN!

Du kan delta delar av förmiddagen eller stanna hela – du bestämmer!

Möt våra inspiratörer:

Eva Pethrus

Eva Pethreus

Foto: Kristina Alexandersson

Eva har under de sista 12 åren jobbat som skolutvecklingsansvarig på Microsoft både nationellt och även gjort projekt på internationell nivå.

Hon har skapat Matte-Coacherna på nätet vilket hjälper barn och ungdomar med matteläxor i hemmet via nätet. Detta är ett gemensamt projekt som tillsammans med KTH´s civil-, och lärarutbildning.

Hon utbildar lärare i metodiken ”21st Century Learning Design” som är en metodkurs för lärare att implementera förmågor under lektionerna. Som katalysator har Eva arbetat för att få loss medel för SKL och Stockholm Universitet att dra igång ett pilotprojekt på 6 kommuner att testa elever i förmågor digitalt i ”Collaborative Problem Solving”. Hon sitter i presidiet för Nyföretagarcentrum som stöttar över 9000 företagstarter samt i CSR Swedens styrelse.

Under 3 års tid jobbade hon för att bygga upp Microsoft väst europa organisation för mångfald. Dessutom har hon säkrat att fler kvinnor väljer teknikyrken i framtiden via Microsofts initiativ Digigirlz som vänder sig till tjejer i åk 8.

Under 2 års tid satt hon som medlem av Insynsrådet för Myndigheten för Delaktighet. Senast har hon varit aktiv för att påverka politiker att förstå värdet att lära våra barn programmering som är tidens nya språk för att säkra kompetensförsörjningsfrågan till svensk arbetsmarknad.

Maria Stockhaus

Maria_Stockhaus

Maria Stockhaus sitter i riksdagen i Utbildningsutskottet sedan valet höst 2014.

Jag brinner för skolutveckling och alla elevers rätt till en bra utbildning. I skolan idag finns mycket gamla strukturer, tidsramar mm som hindrar ett modernt arbetssätt och bra samarbete mellan lärare. Jag tycker också vi måste våga fråga oss om innehållet i skolan fullt ut är relevant för dagens samhälle. I Finland pågår ett intressant utvecklingsarbete som ska bli intressant att följa där man övergår från vanliga scheman uppdelade i traditionella ämnen till en läroplan mer uppdelad i ämnesövergripande ”topics”. Det finns mycket som är bra i svensk skola men samhället utvecklas och skolan måste hänga med.

Johanna Jaara Åstrand

Johanna Jaara Åstrand

Johanna Jaara Åstrand är ordförande i Lärarförbundet sen 2014. Hon har en bakgrund som yrkesverksam lärare i grundskolan sen 1996. Hon har framför allt arbetat i årskurs 4-6 i grundskolan. Johanna har en lärarexamen vid Umeå Universitet 1996.

Utöver lärarutbildningen har Johanna studerat forskningsmetodik. Hon var aktiv i Örnsköldsviks lokalavdelning från 1999-2014.

Du kan diskutera med Johanna på Twitter: @JohannaJAstrand. Följ henne på Instagram: @johannajastrand.

Läs hennes blogg lararforbundet.se/bloggar/kronikan

Kevin Shakir

Kevin Shakir

Kevin Shakir är språkrör för tankesmedjan NYSKAPET, som verkar för ökad mångkultur i samhället. Med olika debattinlägg inom integration- och mångfaldsfrågor arbetar han för ett sundare debattklimat och ett samhälle där alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, känner ägandeskap över demokratin. Kevin studerar även statsvetenskap vid Lunds universitet och har erfarenheter inom utbildningspolitik på nationell nivå.

Följ Kevins Almedalsvecka med dagliga inlägg om upplevelser och möten:

https://shakirkevin.wordpress.com/almedalen-2015/

Följ Kevin på Twitter:

@kevinshakir

Kontakt:

kevin@nyskapet.nu