Är skolan svaret på frågan? av Lotta Karlsson

Posted on 22 juni, 2015 av

0


Inför #afkAlmedalen15 har #skolvåren frågat ett antal samhällsintresserade människor om de vill göra sin text omkring årets Almedalsfråga: Är skolan svaret på frågan?

Detta var deras ingång:

”Är skolan svaret på frågan” …och vilken är frågan?

#Skolvåren kommer till Almedalen för  tredje året i rad. I Almedalen samlas människor som är samhällsintresserade. Skolan förväntas vara lösningen på många av samhällets utmaningar, men vilka är utmaningarna och vad blir då svaret? Är dagens skola rätt för att möta de behov som finns i samhället? Eller behöver vi gemensamt komma fram till ett annat svar? Vilket blir då det svaret?

Vi vill bjuda in Dig att bidra med dina kloka tankar kring denna frågeställning. Är du intresserad kan du göra det genom att skriva om dessa tankar eller spela in en film (du väljer) och låta oss dela med oss via Skolvårens blogg.

Ditt bidrag kan du skicka till oss: skolvaren@gmail.com

Tack för att du vill vara med!”Här kommer en text från @FrokenFlipp Lotta KarlssonLottaK

HÄRIFRÅN TILL EVIGHETEN

Det kom en förfrågan. ”Vi i #skolvåren skulle uppskatta om du kunde tänka dig att skriva ett blogginlägg, kort eller långt, där du funderar på hur skolan borde se ut för att möta alla de utmaningar som samhället ställs inför?”

Vilken ära! Självklart ville jag det. Sen började jag fundera. Hur anser jag att skolan borde se ut för att möta alla de utmaningar som kommer att finnas, och som redan finns, för dagens unga? Finns det en lösning, en plan, över hur skolan ska formas för att möta en framtid som vi idag faktiskt inte vet så himla mycket om. Mer än att vi inte vet?

Vad kommer hända med skolan den dagen vi inser att matriser, nationella prov, bedömningar och betyg inte på långa vägar räcker till för att möta framtidens globala utmaningar? För att möta alla de utmaningar som samhället ställs inför redan idag, måste vi i skolan vara med och forma nästa generations demokratiska världsmedborgare.

Men hur gör vi det? Hur skapar vi en skola som speglar hela vårt uppdrag och inte enbart det som ryms i syftestexter, centralt innehåll och kunskapskrav?

Jag tar mig friheten att återanvända delar från ett blogginlägg jag skrev för lite drygt ett halvår sedan, men som beskriver det som jag anser vara en utav de viktigaste faktorerna för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Skolan måste ta sitt demokrati- och värdegrundsuppdrag på fullaste allvar. Demokrati och värdegrund är inte något som ska ske ”vid sidan om” undervisningen, utan något som måste genomsyra varje skola, varje ämne, varje klass och varje lektion.

Varje dag.

Skolan har en utav samhällets allra viktigaste uppgifter. Att vara med och forma morgondagens vuxna.

Så istället för att ställa frågan ”Hur borde skolan se ut för att möta morgondagens samhälle”, borde vi alla flippa tanken och ställa oss frågan ”Hur vill jag att morgondagens samhälle ska se ut?

Då först kan vi börja förändra skolan.

På riktigt.

Vad svarar du på det?

 

Hur långt fram i elevens liv sträcker sig ditt uppdrag som lärare? En fråga som kittlar tanken men samtidigt är för stor. Ogreppbar på något sätt. För tänk om det är så att mitt uppdrag som lärare aldrig tar slut? Att det som vi förmedlar i skolan, är något som kommer påverka eleven livet ut? En av de första meningarna i Lgr 11 är att skolans uppdrag är att ”främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”. Livslång. Det krävs att man smakar på ordet flera gånger. Hela livet. Om mitt uppdrag som lärare sträcker sig livet ut, vad är det då jag ska förmedla till mina elever? Kunskap absolut. Utrymme och möjlighet att utveckla förmågor och färdigheter. Definitivt. Men förutom det? Förutom allt det som ryms i kunskapskraven? Vad sker med resten av läroplanen?

Hur ofta när man som lärare planerar upp ett nytt arbetsområde, oavsett ämne, tar man i beaktande faktorer som solidaritet, integritet och alla människors lika värde? Är det självklart att jag som lärare läser kapitel ett och två innan jag lägger upp ett nytt arbetsområde – eller är det så att jag oftast direkt bläddrar fram till mitt ämne, med fokus på innehåll och kunskapskrav?

Om vårt uppdrag är livslångt – borde vi inte lägga vår tid på att göra tvärtom? Utgå från värdegrunden när vi skriver våra planeringar och istället fundera kring hur vi kan använda värdegrunden för att arbeta med våra respektive ämnen och öva de förmågor och färdigheter som vi ska bedöma? Istället för tvärtom. Utgå från ämnet, centrala innehållet, och fundera på hur vi kan få in värdegrunden någonstans mellan träning, bedömning och utvärdering.

Jag är säker på att de flesta av Sveriges lärare är fantastiska på att arbeta med värdegrunden. Har klassrumsdiskussioner som är demokratiska, där alla kommer till tals, där flickor och pojkar hörs lika mycket och där alla elever som är i behov av stöd får just det stödet. Men hur medvetna är eleverna om vår värdegrund? Hur medvetna är eleverna om kapitel ett och två? Vem synliggör värdegrunden för eleverna när värdegrunden är något som inte kommer att betygsättas?

Där tror jag nämligen att kruxet sitter. Värdegrunden har ingen matris. Värdegrunden har inga kunskapskrav. Värdegrunden är inget som syns i betyget. Värdegrunden är inget du söker in på till gymnasiet. Värdegrunden syns inte. Men det betyder inte att den inte finns!

Värdegrunden får aldrig bli något som bara finns i ”bakgrunden”, något som finns men inte syns. Värdegrunden måste synliggöras! I varje ämne, i varje kurs, under varje dag och under varje lektion. För det är just det, själva grunden för vårt uppdrag i skolan.

Jag läste ett citat en gång. Där stod det ”En lärare påverkar evigheten, han vet aldrig var hans inflytande tar slut”. Påverkar evigheten. Precis så är det. Vårt uppdrag är inte bara livslångt. Vi har ett uppdrag som påverkar evigheten. Då borde det också vara självklart. Att vårt uppdrag är så mycket större än det som ryms i kunskapskraven. Men är det verkligen det?

Hur tänker du?

 

 

Vill du också formulera dina tankar omkring denna fråga? Vad bra! Skicka din text till skolvaren@gmail.com

så publicerar vi den här!

Annonser
Posted in: #afkAlmedalen15