Varför? – En återkommande fråga

Posted on 15 juni, 2015 av

0


”När det gäller skolutveckling, hur kommer man ner på djupet?”. Den här frågan ställde jag till mina kollegor i den basgrupp där vi arbetar tillsammans på min processledarutbildning. Svaret jag fick var: ”Gå tillbaka till er grund, era mål. Vad har ni för gemensam pedagogisk grundsyn?”.

Detta hände förra veckan och jag gick därifrån med en ambition att verkligen gå in på djupet med det nya arbetslaget jag ska leda nästa läsår.

Som jag har berättat tidigare, i vår kommun, pågår en omfattande utvecklingsprocess som leds av skolutvecklaren Ulla Wiklund: Föra Tanken Vidare. Idag hade vi en dag som vi ägnade åt att sammanfatta de framstegen som har gjorts. Vi fick även möjlighet att gå till två valfria workshops inom de områden vi var intresserade för. Lyxigt, spännande och givande!

Dagen inleddes med den här frågan: ”Riktar du din undervisning mot alla elever eller bara för några få vid varje undervisningstillfälle?”. Här började jag förstå att det fanns en koppling med det vi diskuterade i basgruppen förra veckan. ”Vilken är min pedagogiska grund?”. Under förmiddagen fortsatt vi få input rörande hur vi skapar förutsättningar för att lärande ska äga rum: hur vi kan arbeta med att skapa lärmiljöer, rum som talar om vad som ska göras men även hur vi betraktar vårt uppdrag.

Under eftermiddagen valde jag att gå på en workshop som tilltalade mig väldigt mycket. Inte bara för att undervisningsutvecklingen är något som jag har arbetat systematiskt under de senaste två åren utan för att det kändes väldigt relevant med tanke på mitt deltagande under #Almedalsveckan med #Skolvåren. Workshopen utgick från följande frågan: Att hantera komplexitet blir framtidens förmåga! Hur möter din undervisning den här utmaningen? Vem har då ansvaret för att utveckla undervisningen och resultaten?

Foto by Kevin Dooley

Foto by Kevin Dooley

Men varför kopplade jag workshopens utgångsfråga till vårt deltagande i Almedalen?

#Skolvåren har som ambition att bidra till skapa ett hållbart lärande samhälle där skolan kan spela en avgörande roll. För det anser vi att det är viktigt att förändra ”skolan” på systemnivå. #Skolvåren vill även bli betraktad som en ansvarsrörelse – vi vill verkligen bidra till att skapa ett bättre samhälle, en bättre värld.

Workshopsledaren, skolutvecklaren Birgitta Lahti Nordström som har startat skolan Nya Läroverket i Luleå, lät oss deltagarna diskutera kring frågan. Det första jag konstaterade (precis som jag gjorde förra veckan under utbildningsdagen inom processledning) är att vi har verkligen svårt att ge svar på de frågorna som ställs. Vi ofta startar i rätt spår men ganska snabbt hamnar i det som vi anser eleverna ska kunna och utvecklas i. Sällan stannar vi i att betrakta oss själva och våra egna intentioner.

Reflektionen gjordes i form av parsamtal, precis som arbetet vi utvecklar med våra elever i klassrummet, för att sedan lyfta våra reflektioner inför hela gruppen. Det är så otroligt intressant att se att vi alla har verkligen olika utgångspunkter. Genom att lyfta allas perspektiv vidgade jag min syn på vad som faktiskt sker på våra skolor inom kommunen och samtidigt berikade den, min syn, mitt perspektiv. T ex. upptäckte jag att inte alltid (åtminstone inte på ett naturligt sätt) ser jag relationerna med mina elever som något som kan skapa en tydlig och trygg grund för deras lärande. Jag uttalar åtminstone inte det. Fast jag förstår hur otroligt självklart det är…. Eller förstår jag inte det? I vilket fall som helst, ser jag att där finns ett utvecklingsområde för mig som pedagog. Och då kom jag tillbaka till början….HUR SER MIN PEDAGOGISKA GRUNDSYN UT? Hur kan jag verkligen tar ansvar för att min undervisning ska kännas meningsfull? Hur kan jag verka för att mina elever och jag ska förstå VARFÖR vi gör vad vi gör? Hur och var ska då dessa kunskaper användas? Hur skapar jag förutsättningar för att mina elever och jag som pedagog ska kunna se helheten och sammanhang?

Ganska snabbt upptäckte jag att det rådande systemet inte hjälper mig direkt att hitta svar på dessa frågor. Så som vi organiserar oss för lärande speglar inte riktigt sammanhangen där mina elever rör sig i idag, för att inte prata om de sammanhangen mina elever kommer att röra sig i i framtiden. Och då kommer jag tillbaka till frågan som #Skolvåren kommer att ställa under #Almedalsveckan: ”Är skolan då svaret på frågan?”

Det stället jag befinner mig idag som pedagog har krävt av mig att verkligen engagera mig i att påverka de som fattar besluten för att förutsättningarna ska ta oss där vår vision av ett bättre samhälle se ut. Eftersom jag verkligen vill göra skillnad för var och en av de barnen och ungdomar jag möter varje dag måste jag se till att göra allt som finns i min makt för att göra mig hörd och förstådd som pedagog och medmänniska. Jag höjer idag min röst och med de andra ”skolvårare” ställer jag frågan: ”ÄR SKOLAN SVARET PÅ FRÅGAN?”

Följ med oss i vår resa. Varför inte komma och möta oss under Almedalsveckan? I vår blogg och på vår Facebook-sida hittar du information om de olika aktiviteterna vi ordnar. Välkommen! Det blir ett nöje!

Annonser
Posted in: Uncategorized