Okej, vad behöver du? Vad vill du?

Posted on 1 juni, 2015 av

0


Ja, vad vill du egentligen? När blir det på riktigt för dig? Och när blir det lustfyllt?

När jag kommer ut som skolutvecklare till olika skolor slås jag av hur lite det fokuseras på det goda, hur lite det fokuseras på de inre drivkrafterna hos pedagogerna. Självklart är eleven, eller medarbetaren som de faktiskt också är, viktiga och verksamheten ska utgå ifrån deras bästa. Men hur ska deras vilja, inre drivkrafter och deras lust tydliggöra om ingen ser och lyfter lärarens, eller rektors? Vi sprider det vi är. Vi andas ut det vi andas in. Vi läcker vad vi tänker och hur vi mår. Det är så vi fungerar rent biologiskt eftersom det är spegelneuronernas uppgift, och det är också därför som vi behöver arbeta med de här frågorna ständigt i en verksamhet. Särskilt i en verksamhet i utveckling eftersom det i själva utvecklandet finns inbakat både osäkerhet och oro. Det är då vi behöver varandra som förebilder som mest, och det är då vi behöver staka ut kursen extra tydligt och se till att kompassen syns.

När du som förvaltningschef eller skolchef har ledningsgrupp, ställ frågorna och låt dem införlivas i handlingsplanerna och strategierna.

Är du rektor eller verksamhetschef och arbetar med dina pedagoger ställ de där frågorna som behöver ställas och ta hand om svaren med ödmjuk hand.

När du arbetar med dina medarbetare i ditt klassrum, ställ de där frågorna och få dem att förstå att du välkomnar dem och vill gå dem till mötes.

Om du är #skolvårare och vill höra på mig och mina fantastiska kollegor så kan du gå in på http://ledarlyftet.nu/ny-kraft-i-skolan/ Här finns all info och anmälningslänk, och anger du dessutom koden SKOLVAREN när du anmäler dig så får du 30% rabatt på priset. Om du känner några lärarstudenter så sprid gärna evenemanget till dem och ge dem rabattkoden STUDENT som faktiskt ger hela 85% rabatt. Vi gör det som vårt CSR-bidrag.

Ser fram emot att få träffa dig!

/Annhild Månsson å hela Nykraft-gängets vägnar

Annonser