Efterlysning – entreprenöriellt lärande!

Posted on 30 maj, 2015 av

0


EFTERLYSNING!

Nu söker vi dig som jobbar med värdeskapande pedagogik som entreprenöriellt lärande! Vår effektstudie från 2014 för Skolverket av entreprenöriellt lärande i tre olika kommuner är klar, läs om våra slutsatser genom att ladda ner den på länk nedan. Vi bjuder nu in till en fortsättning under 2015 i form av en ny effektstudie i samarbete med Skolverket som fokuserar på effekter av värdeskapande som pedagogik – ett mer fokuserat sätt att arbeta med entreprenöriellt lärande.

Om du som lärare / rektor / skolchef / kommun bedriver intressant arbete inom entreprenöriellt lärande där ni låter elever lära sig genom att skapa värde för personer utanför klassrummet, passa på att gå in på länken och svara på åtta korta frågor, så är du med i urvalet kring vilka vi kommer följeforska på i höst!

Enkät med åtta korta frågor (tar ca 3 min):
http://www.surveygizmo.com/s3/2126709/Effektstudie

Vår slutrapport till Skolverket:
http://vcplist.com/wp-content/uploads/2015/05/Elevperspektiv-från-tre-entreprenöriella-lärmiljöer-Lackeus-och-Sävetun-2015.pdf

Vilka är vi då?
Jo:

Martin Lackéus
Tekn.lic, doktorand och projektledare vid Avdelningen för Management and of Organizational Renewal and Entrepreneurship, Entrepreneurship (MORE), Chalmers Tekniska Högskola
Samt medgrundare av/forskningsledare på Me Analytics AB

Carin Sävetun
Projektledare vid Avdelningen för Management and of Organizational Renewal and Entrepreneurship, Entrepreneurship (MORE), Chalmers Tekniska Högskola
Samt projektledare/utbildare på Me Analytics AB

Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg är känt för sin effektiva innovations- och entreprenörskapsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. På avdelningen MORE finns Chalmers entreprenörskola som är Sveriges främsta spetsutbildning i entreprenörskap.

Me Analytics AB är ett innovativt IT-företag med kontor på Chalmers Innovation i Göteborg. Företaget utvecklar app-verktyget LoopMe, ett kommunikations- och uppföljningssystem som följer elevers/studenters lärprocesser i realtid. LoopMe används runt om i Europa inom pedagogisk forskning och utvärdering samt av skolhuvudmän i Sverige för formativ bedömning, kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete.

/Carin och Martin

Annonser
Posted in: Gästbloggare