Mötesplats ”De svarta fåren” – Inför #afkUmeå

Posted on 16 januari, 2015 av

0


Inför #afkUmeå vars ramverk lyder Framtiden skapas av mod och visioner med en underrubrik om vilka yttre och inre rum som krävs för att möjliggöra detta, har vi bett ett antal personer om deras tankar kring detta. Tills #afkUmeå går av stapeln 30-31 januari kan du ta del av dessa reflektioner här på bloggen.

Vissa är väldigt övergripande om begreppen i sig, vikten av dem och vad det kan leda till om de får ta plats i ens liv, och andra är mer konkreta och lyfter någons egen vision, för skola, för lärande, för samhällsutveckling. 

Ingen tanke är mer eller mindre rätt, för det finns inget facit. Förhoppningen är snarast att dessa tankar, i skrift, ljud eller bild, ska väcka något i dig. Vill du dela med dig, så får du mer än gärna bidra med din egen tanke, lägg ett mail till skolvaren at gmail.com så plockar vi in det!

Fredrik Blomster reflekterar om svarta får och riktigt mod. Hur går dina tankar?

Mötesplats “De svarta fåren”

Jag tänkte skriva några rader om mod, riktigt mod, inte sånt där larvigt mod där man hoppar ur fungerade flygplan eller högt uppifrån en kran hängande i ett gummiband. Jag tänker på modet att våga vara sig själv, och modet att våga gå sin egen väg och följa sin egen övertygelse. Ibrahim Baylan sa en gång i ett samtal med mig att utvecklingen i den svenska skolan är eldsjälsdriven och där har han en poäng. Grunden i ett samhälle är utbildning av sina medborgare och ju högre utbildning medborgarna har desto bättre rustat är nationen till att mäta sig internationellt sett. Skolan och utbildningen är en form av “livssimulator” där de unga ska få de verktyg som en framtid kommer att kräva. Det finns naturligtvis svårigheter att se in i framtiden men man borde ha som mål att utrusta barnen med de förmågor som krävs för att möta de utmaningar som finns idag.

En eldsjäl i skolan är en person som brinner för sitt uppdrag och att utveckla det så mycket som möjligt i någon riktning. Problemet med en eldsjäl är ofta att de uppfattas som väldigt jobbiga av kollegor och har problem med att samarbeta. Inom den platta skolorganisationen hamnar då eldsjälen en bit utanför det vanliga kollegiala men till en början är detta inget problem, men långsiktigt kommer eldsjälen att slockna och söka sig vidare till andra utmaningar. Eldsjälen har också kapacitet, vilja, kompetens och lust att förändra på riktigt men tyvärr blir dessa sedda med fel ögon och ofta får de jobba i motvind och på egen hand.

Vill man förändra sin arbetsplats (i detta fall skolan) från en sak till en annan kräver det otroliga mängder mod och en beredskap att ta konflikter och bli baktalad. Eldsjälen blir det svarta fåret i hagen, som får stå i hörnet av den samma, om den över huvudtaget får vara i hagen alls. Detta beror på olika mekanismer men framförallt genomsyras den svenska skolan av rädsla, rädsla att misslyckas och rädsla för konflikter. Denna rädsla är oerhört utvecklingshämmande för vågar man inte misslyckas vågar man inte heller lyckas. Tänk bara på metaforen att lära sig cykla, om rädslan för att slå sig övervinner drivkraften att lära sig cykla, kommer man inte ens våga sig på att prova. Svenska skolan är där idag, rädslan av att slå sig är större än drivkraften att lyckas och förändra skolan till en instans för bildning och livsförberedelser. Numera finns det inte många arbeten och yrken som våra unga klarar av utan en internutbildning av olika längd, om de “bara” gått i skolan, inte ens steka hamburgare.

Det finns naturligtvis inga enkla “quick fix” för att förändra skolan. Men en sak som skulle underlätta för eldsjälen och hens gelikar är att långa lite tankegångar från idrottslivet och hur man tänker kring att skapa ett lag. inom hockeyn och andra lagsporter letar man efter personer som fungerar bra tillsammans och i skolans värld skulle det innebära att man skapar förutsättningar för eldsjälen, se hen som en mittfältsmotor, och ge personen i fråga en omgivning där hen kan prestera optimalt. Detta kräver mod av en chef att skapa denna förutsättning i och med att det kommer bli konflikter av olika art. Det skulle utvecklingsmässigt sett bli en form av nivågruppering av lärarna på en arbetsplats vilket är som att svära i kyrkan men nödvändigt för att lyfta skolan. Att placera de mest utvecklingsbenägna och progressiva lärarna i samma arbetslag kring en driven eldsjäl skulle utveckla skolan på lång sikt, trots att det skulle vara en hel del konflikter till en början. Med denna åtgärd hade man skapat en mötesplats för skolans svarta får.

/Fredrik Blomster

Blir du nyfiken på #afkUmeå, så läser du mer och anmäler dig här:
https://skolvaren.wordpress.com/2014/12/10/afkumea-framtiden-skapas-av-mod-och-visioner/

Annonser