Vision om obligatorisk praktik på universitetet – Inför #afkUmeå

Posted on 12 januari, 2015 av

0


Inför #afkUmeå vars ramverk lyder Framtiden skapas av mod och visioner med en underrubrik om vilka yttre och inre rum som krävs för att möjliggöra detta, har vi bett ett antal personer om deras tankar kring detta. Tills #afkUmeå går av stapeln 30-31 januari kan du ta del av dessa reflektioner här på bloggen.

Vissa är väldigt övergripande om begreppen i sig, vikten av dem och vad det kan leda till om de får ta plats i ens liv, och andra är mer konkreta och lyfter någons egen vision, för skola, för lärande, för samhällsutveckling. 

Ingen tanke är mer eller mindre rätt, för det finns inget facit. Förhoppningen är snarast att dessa tankar, i skrift, ljud eller bild, ska väcka något i dig. Vill du dela med dig, så får du mer än gärna bidra med din egen tanke, lägg ett mail till skolvaren at gmail.com så plockar vi in det!

Viveka Hansson arbetar som ekonom på Glokala Folkhögskolan i Malmö, och hon delar här med sig av en högst specifik vision hon drivs av, sedan sin egen tid vid universitetet. Hon har dessutom en fråga till dig. 

Obligatorisk praktik på samtliga universitetsutbildningar

Min vision är att ha obligatorisk praktiksamtliga universitetsutbildningar i hela Sverige!

Jag jobbar och verkar på en skola, Glokala Folkhögskolan, som jobbar med att förbättra samhället i Malmö. En av sakerna som skolan hjälper till med är att få arbetslösa ungdomar, som inte har tillräckliga betyg för behörighet till universitet, läsa upp sina betyg. På det sättet kan de fortsätta sina studier på universitetsnivå. Jag vill få ett bättre samhälle för dagens unga och framtida generationer.
Mitt syfte och mål är att införa obligatorisk praktik på samtliga universitetsutbildningar (det finns redan på en hel del utbildningar såsom läkare, psykolog, socionom) i hela Sverige och på samtliga utbildningar. Tanken är att universitetsstudenter skall få en chans att se hur det verkligen är att ’arbeta på riktigt’ samt, om ännu inte viktigare, se om yrket i sig passar dem.

Jag lärde mig mycket teori och matematiska formler under min universitetsperiod men föga visste jag hur det var att komma ut i arbetslivet. Det var en chock för mig och mina universitetskamrater att komma ut i arbetslivet när vi var färdigutbildade. En del fick söka länge och många tjänster innan de fick något jobb. Andra fick jobb direkt men tyckte det var en tuff start. Några andra fick jobb men inte inom det område som de hade studerat till.

Det krävs social kompetens, samarbetsförmåga, flexibilitet, och förståelse för olika typer av ledarstilar för att verka i arbetslivet. Möjligheten att hantera de här sakerna, fick vi inte lära oss i skolan. Vidare var det svårt för mig att veta om jag passade att jobba med det jag utbildade mig till. Det fanns och finns, enligt mitt tycke, ett stort gap mellan universitetsstudierna och det första ”riktiga” jobb.

Jag har erfarenhet av utlandsstudier från Paris. Där fick jag upp ögonen för universitets-utbildningarnas obligatoriska praktik på minst en termin men även upp till ett år. I Frankrike samarbetar näringslivet och högskole- och universitetssäten tätt tillsammans. Detta samarbete är väl etablerat. Även Danmark använder sig av obligatorisk praktik med stor framgång.

Anledningen till att jag vill att praktiken skall och bör vara obligatorisk är att jag återigen refererar till mig själv. När jag började studera i 20-årsåldern och färdigställde mina två uppsatser hade jag inte en tanke på praktik i arbetslivet. Inte heller hade jag någon kontakt där jag kunde praktisera. Jag var helt enkelt för ung och oförstående av vikten av att etablera mig på arbetsmarknaden.

Jag anser att företagen även vinner på det genom att lära upp en oslipad student och lära dem hantverket utan någon väsentlig lönekostnad. Det gynnar båda parter, och är en win-win situation. Jag tror även att den totala spin-off effekten blir större totalt sett.

Min fråga till dig är, vad tror du?

/Viveka Hansson

Blir du nyfiken på #afkUmeå, så läser du mer och anmäler dig här:
https://skolvaren.wordpress.com/2014/12/10/afkumea-framtiden-skapas-av-mod-och-visioner/

Annonser