Varför mod? Varför vision? Inför #afkUmeå

Posted on 2 januari, 2015 av

0


Inför #afkUmeå vars ramverk lyder: Framtiden skapas av mod och visioner har vi frågat ett antal personer vad mod och visioner betyder för dem. Tills #afkUmeå går av stapeln 30-31 januari kan du ta del av dessa tankar här på bloggen.

Vissa är väldigt övergripande om begreppen i sig, vikten av dem och vad det kan leda till om de får ta plats i ens liv, och andra är mer konkreta och lyfter någons egen vision, för skola, för lärande, för samhällsutveckling.

Ingen tanke är mer eller mindre rätt, för det finns inget facit. Förhoppningen är snarast att dessa tankar, i skrift, ljud eller bild, ska väcka något i dig. Vill du dela med dig, så får du mer än gärna bidra med din egen tanke, lägg ett mail till skolvaren at gmail.com så plockar vi in det!

Med en förhoppning att du lyssnar efter det du inte redan vet, så börjar vi nu med en tanke kring mod och visioner från Helena KurkiBridging the Gap.

Varför mod? – Varför vision?
Visioner kan beskrivas som drömmar, med en deadline. Och vi bär ju alla på visioner och drömmar, drömmar i form av bilder, tankar, historier kring det vi vill ska hända, det vi vill uppnå. Att drömma är på samma gång livgivande och en viktig drivkraft för att skapa utveckling och förändring till det bättre.

Utan mod riskerar dock visionen att bli en papperstiger. Med modet som motor kan visionen bli kraftfull, stark och livskraftig. Mod att synliggöra, sätta ord på och utmana det som inte fungerar. Mod att vara obekväm. Mod att se möjligheter. Mod att lita på att lusten, nyfikenheten och glädjen bär över osäkerheten. Mod att gå nya vägar, att trampa upp nya stigar som ingen annan har gått tidigare. Mod att faktiskt förändra!

Så låt visionen ta modet i handen och börja gå mot positiv förändring!

/​​​​Helena Kurki, Bridging the Gap

Blir du nyfiken på #afkUmeå, så läser du mer och anmäler dig här:
https://skolvaren.wordpress.com/2014/12/10/afkumea-framtiden-skapas-av-mod-och-visioner/

Annonser