Besöket från Framtiden, del 4

Posted on 28 december, 2014 av

0


Besöket från Framtiden av Daniel Nordström
_____________________________

Del 4

”Det kommer vara ett par företag, världsledande sådana som inser att lösningar inte enbart behöver vara tekniska, eller ekonomiska för den delen, utan fungerar oftast bäst när en balans mellan teknik, ekonomi och psykologi är uppnådd. Vissa sådana företag känner du redan till och fler blir det när fler inser att de största förändringarna, ibland kan åstadkommas av de minsta åtgärderna. Visst, nya prylar och effektivare teknik gör sitt men lyckas de inte ändra beteendet och den allmänna inställningen till utmaningarna, spelar den tekniken ingen roll eftersom man då bara går omkring i gamla mönster. Det är inte alltid så att de stora problemen behöver ha stora lösningar. Små enkla förändringar, som exemplet med rabattkorten, kan ha en lika stor inverkan. Var och en för sig ser de kanske inte mycket ut för världen men tillsammans med allting annat så bidrar de till att göra staden mer attraktiv.”

”Allting annat, vad syftar du på då”, frågade jag som kände att jag ville ha en tydligare bild av hur staden klarat av vissa utav utmaningarna som jag visste förekom.

”Allting annat innebär ett kollage av åtgärder för att både minska klimatpåverkan men också göra städerna till en mer attraktiv och anpassad miljö. Transporter och bostäder vet du bidrar till utsläpp av växthusgaser och transporterna försämrar också intrycket av städerna genom förorenad luftmiljö, buller och allmän frustration om man tvingas sitta i bilköer när man ska in till staden i rusningstrafik. Hur löser man då dessa problem? I den staden där jag bor och på flera andra platser har man helt enkelt begränsat biltrafiken och utvidgat kollektivtrafiken. Flera asfalterade områden är omgjorda till parker vilket hanterar översvämningar bättre, renar luften och för helt enkelt in naturen i staden. Träden minskar bullret och erbjuder skugga under varma sommardagar, så fler städer blir succesivt grönare.”

”Är det verkligen allt man behöver göra”, frågade jag och lyfte på ögonbrynen. ”Eller jag menar, kan man verkligen genomföra det? Blir inte väldigt många upprörda om man bara tar bort en stor parkeringsplats och gör om den till en park?”

Annonser