Besöket från Framtiden, del 2

Posted on 26 december, 2014 av

0


Besöket från Framtiden av Daniel Nordström
_____________________________

Del 2

”Så vad vill du veta?” sa han och smuttade lite på teet.

”Jag vill prata om framtidens städer” sa jag och märkte på rösten hur ivrig jag var. Det märkte uppenbarligen han också för han log, precis som om han insåg hur spännande detta måste vara för mig.

”Framtidens städer” sa han precis som att han funderade på vad det fanns att berätta. ”Varför vill du veta saker om just städerna?” frågade han och satte ner tekoppen på bordet.

”För de flesta människor flyttar idag på global skala in till städerna. Urbaniseringen är utbredd och alltfler söker sig till städerna och jag är nyfiken på hur de ser ut”. Han satt tyst och observerade mig.

”Städerna är väl framtiden?” sa jag tvekande och insåg genast att jag kanske inte skulle ta saker och ting för givna.

”Jodå, städerna är framtiden, dock bara en del av den. De flesta bor i städer och de fortsätter att växa i storlek när fler människor vill flytta dit.” sa han med tekoppen mellan fingrarna. ”Varför tror du det är så? Har du någonsin funderat på varför folk vill flytta in till staden?”

”Varför?” sa jag.

”Ja, varför. Se på städerna ni har nu. Varför vill man flytta till ett område där luften är bedrövlig med stora luftföroreningar, kriminaliteten är utbredd, betong och asfalt förstärker bullret från fossildriven trafik, klotter, få grönområden, ja du vet ju hur det ser ut. Så varför flyttar man in till staden?”

”Människor flyttar väl in till staden för att hitta jobb eller för att börja en utbildning?” sa jag och slog ut lite med armarna. ”Vill man hitta på saker så finns det alltid något att göra, aktiviteter och föreningar som inte finns någon annanstans finns inne i staden. Vill du öppna en butik så har du alla möjligheter att…

”Där har du det.” avbröt han mig och nickade med huvudet mot mig. ”I staden finns möjligheterna och det är vad som lockar människor till staden!”

”Möjligheterna”, sa jag och väntade på en förklaring. Jag förstod vad han menade men inte vart han ville komma. ”Ok, möjligheterna gör att människor flyttar in till staden. Och?”

Han tog ännu en sipp av sitt te och sa sedan; ”Om du skulle flytta in till staden måste det alltså finnas fler möjligheter som drar dig dit än ”otrevligheter” som får dig att stanna kvar där du är.” Innan jag hann svara höll han upp handen och hejdade mig. ”Vi gör såhär. Om jag börjar med att berätta om framtiden ur mitt perspektiv, så kan du själv sen avgöra ifall det är en plats full av möjligheter eller en värld du helst skulle vilja fly ifrån. Det jag berättar är enbart min bild och det finns förmodligen andra vinklingar på det i andra delar av världen men jag kommer berätta utifrån mitt svenska perspektiv. Ok?” sa han och titta på mig med en blick som frågade om jag var redo. Jag nickade och väntade på att han skulle börja berätta.

Annonser