Adventsreflektion 24 – Lgr11

Posted on 24 december, 2014 av

0


Under #skolvårens julkalender kommer du att möta meningar ur kapitel 1 från Lgr 11, som är vad man enkelt uttryckt kan kalla grundskolans och fritidshemmens manual i förhållningssätt, ur vilken all verksamhet ska utgå från.

Kapitel 1 är omfångsrikt och mycket koncentrerat, var och varannan mening bär på så mycket. #skolvåren hoppas att du vill ta tillfället i akt, att reflektera över de långa innehållsrika formuleringarna. Ett urval. En i taget. Utan inbördes ordning, 24 strofer värda sin reflektion likt sin vikt i guld. Och det är meningar som inte enkom är värdefulla att fundera kring för personal i grundskola och fritidshem. Oavsett var du arbetar så finns det all anledning att följa #skolvårens julkalender anno 2014, och ta tillfället i akt att reflektera.

Välkommen till den sista reflektionen i detta årets julkalender. Förhoppningsvis har du uppskattat dessa små reflektioner, och tar med dig något som kan få gro inför terminsstarten 2015.

Imorgon påbörjar vi en framtidsspaning i sju delar, skriven av Daniel Nordström, som Helena träffade på InnoConference i Malmö i november. Missa inte detta tillfälle att väcka din fantasi, för vad framtiden skulle kunna innebära. Men först, reflektion nr 24:

Skolans uppdrag är att vara kompensatorisk. På vilket sätt tänker du att det uppdraget kan synliggöras för eleven i meningen:

Adventsreflektion 24

Detta [se reflektion nr 23] kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas.

PDCA-cykeln används inom kvalitetsarbete. PDCA står för Plan, Do, Check, Act, om och om igen. Hur märker din elev att du testar nytt, följer upp, utvärderar osv? Reflektera och om du vill så berätta gärna hur du vill möta eleven när terminen börjar igen i januari.

Varmaste tack för att du följt, delat, kommenterat och reflekterat kring #skolvåren:s julkalender anno 2014.

#skolvåren Back office önskar härmed dig och de dina en riktigt fin och skön God Jul!

Annonser