Adventsreflektion 21 – Lgr11

Posted on 21 december, 2014 av

2


Under #skolvårens julkalender kommer du att möta meningar ur kapitel 1 från Lgr 11, som är vad man enkelt uttryckt kan kalla grundskolans och fritidshemmens manual i förhållningssätt, ur vilken all verksamhet ska utgå från.

Kapitel 1 är omfångsrikt och mycket koncentrerat, var och varannan mening bär på så mycket. #skolvåren hoppas att du vill ta tillfället i akt, att reflektera över de långa innehållsrika formuleringarna. Ett urval. En i taget. Utan inbördes ordning, 24 strofer värda sin reflektion likt sin vikt i guld. Och det är meningar som inte enkom är värdefulla att fundera kring för personal i grundskola och fritidshem. Oavsett var du arbetar så finns det all anledning att följa #skolvårens julkalender anno 2014, och ta tillfället i akt att reflektera.

Välkommen till reflektion nr 21:

Skolans uppdrag är att vara kompensatorisk. På vilket sätt tänker du att det uppdraget kan synliggöras för eleven i meningen:

Adventsreflektion 21

Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Konsekvensanslys – hur arbetar du med din elev för att stimulera till att analysera konsekvenser av olika handlingar? Reflektera och om du vill så berätta gärna hur du vill möta eleven när terminen börjar igen i januari.