Adventsreflektion 17 – Lgr11

Posted on 17 december, 2014 av

1


Under #skolvårens julkalender kommer du att möta meningar ur kapitel 1 från Lgr 11, som är vad man enkelt uttryckt kan kalla grundskolans och fritidshemmens manual i förhållningssätt, ur vilken all verksamhet ska utgå från.

Kapitel 1 är omfångsrikt och mycket koncentrerat, var och varannan mening bär på så mycket. #skolvåren hoppas att du vill ta tillfället i akt, att reflektera över de långa innehållsrika formuleringarna. Ett urval. En i taget. Utan inbördes ordning, 24 strofer värda sin reflektion likt sin vikt i guld. Och det är meningar som inte enkom är värdefulla att fundera kring för personal i grundskola och fritidshem. Oavsett var du arbetar så finns det all anledning att följa #skolvårens julkalender anno 2014, och ta tillfället i akt att reflektera.

Välkommen till reflektion nr 17:

Skolans uppdrag är att vara kompensatorisk. På vilket sätt tänker du att det uppdraget kan synliggöras för eleven i meningen:

Adventsreflektion 17

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Att främja aktning för varje människas egenvärde – vad är det svåraste med det tycker du, i mötet med din elev? Reflektera och om du vill så berätta gärna hur du vill möta eleven när terminen börjar igen i januari.

Annonser