Adventsreflektion 10 – Lgr11

Posted on 10 december, 2014 av

0


I dag är det Nobeldagen. Genom åren har många som visat modiga visionärer mottagit Nobelpriset – ett av världens finaste priser. Nobel själv visade på beundransvärda visioner om en vetenskaplig, kunskapande värld i fred.

Visste du att Nobel till en början funderade på att sätta en tidsbegränsning för utdelningen av fredspriset? Om vi ej skulle uppnått fred inom X antal år så fundera han över om det skulle vara värt att dela ut det fortfarande. Detta fanns med i ett tidigt utkast av testamentet, men som tur var ströks det för fred på jorden har vi ännu ej uppnått och kanske just därför känns Nobels fredspris oerhört angeläget.

Framtiden skapas av mod och visioner och på det temat släpper #skolvåren en nyhet under dagen, som vi hoppas ska skapa vilja att samskapa en modig och visionsfylld framtid. Håll utkik på bloggen och andra sociala medier!

Men nu till dagens kalenderlucka:

Under #skolvårens julkalender kommer du att möta meningar ur kapitel 1 från Lgr 11, som är vad man enkelt uttryckt kan kalla grundskolans och fritidshemmens manual i förhållningssätt, ur vilken all verksamhet ska utgå från.

Kapitel 1 är omfångsrikt och mycket koncentrerat, var och varannan mening bär på så mycket. #skolvåren hoppas att du vill ta tillfället i akt, att reflektera över de långa innehållsrika formuleringarna. Ett urval. En i taget. Utan inbördes ordning, 24 strofer värda sin reflektion likt sin vikt i guld. Och det är meningar som inte enkom är värdefulla att fundera kring för personal i grundskola och fritidshem. Oavsett var du arbetar så finns det all anledning att följa #skolvårens julkalender anno 2014, och ta tillfället i akt att reflektera.

Välkommen till reflektion nr 10:

Skolans uppdrag är att vara kompensatorisk. På vilket sätt tänker du att det uppdraget kan synliggöras för eleven i meningen:

Adventsreflektion 10 - Lgr11

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Hur går det till när du samarbetar med hemmet för att på bästa sätt främja elevens personliga utveckling? Reflektera och om du vill så berätta gärna hur du vill möta eleven när terminen börjar igen i januari.

Annonser