WnT i skrift

Posted on 4 november, 2014 av

0


Nedan redovisas några olika inskick #skolvåren fått av deltagare i #skolvåren Walk n´ Talk #afkAlmedalen 2014.

Hur ser ett jämställt lärande ut?

Läraren måste se sig själv som ledare av en process, där läraren inte måste veta svaret eller processens utgång.
Att kliva ur klassrummet där eleven och läraren möts på jämställd nivå i ett gemensamt lärande.
Lärarens ansvar att skapa ett samtalsklimat som är jämlikt, förutsättningen för ett lärande sinsemellan eleverna.

Vilken skola vill vi ha?

Där alla får möjlighet att utvecklas från sina förutsättningar
Att eleverna ska bli sedda och bekräftade
En skola som ska utjämna klassklyftor och ge förutsättningar för att skapa ett bra liv
Att kunskaper och sociala färdigheter sätts i centrum

Är skola och lärande/undervisning synonymer?

SKOLA kan vara:
ett hus
en organisation
en struktur
oftast för första tredjedelen av livet
–> kan vara en förutsättning för undervisning/lärande men alla som vistas i skolan behöver inte delta i lärande
*För att lärande ska ske krävs en aktivitet hos den lärande
*Lärande kan ske i formella och informella miljöer, utan skola
*Lärande sker hela livet
Lärande kan ske i ömsesidiga relationer
Slutsats: Skola & lärande/undervisning är INTE synonymer

____________________________________________________________

I fem av åtta dagar under årets Almedalsvecka arrangerade #skolvåren sina Walk n´ Talks, där alla som kom krokade arm med någon annan och samtalade om en lärandefråga längs strandpromenaden i Visby. Sverige har nu haft val och vi har fått nya ministrar för utbildning. Till samtliga tre ministrar: utbildningsminister Gustav Fridolin, Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och Högre utbildning- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson – här kommer några tankar om ert arbete framöver från #skolvåren.

Annonser