Coolt att plugga, är det möjligt?

Posted on 25 oktober, 2014 av

3


Häromdagen stack jag ut hakan och påstod att det på Fäladsgården är coolt att både plugga och läsa böcker, samt huruvida detta är beroende av tur eller skicklighet? Någon ville veta mer, så här får ni nu mina reflektioner kring hur detta är möjligt:

Turen ligger i att det vilar en tradition över Lund: utbildning är viktigt. Föräldrar anser oftast att skolan som institution är viktig. Tur? Ja, men samtidigt krävs det en smula skicklighet att förvalta detta arv, då vi lever i en ny tid med ett nytt medielandskap och förändrad tilltro till institutioner och auktoriteter.

Fäladsgården är en skola som ligger på Norra Fäladen i Lund. Skolan kan beskrivas som en mångkulturell skola, en skola där elever med skilda socioekonomiska bakgrunder tillbringar sin tid. För några år sedan hände det att föräldrar valde bort Fäladsgården framför andra skolor, nu har den vinden vänt: Fäladsgården behåller sina elever och studiemotiverade elever söker sig nu aktivt till skolan. Att skolan nu har ett gott rykte kan inte tillskrivas tur, utan är ett resultat av en medveten satsning från skolledare, samt hårt arbete av skickliga och engagerade lärare och annan betydelsefull skolpersonal.

Att det numera förefaller vara ”coolt eller viktigt” att plugga beror på flera olika faktorer. Jag kommer nu att förklara olika insatser som förklaring till att det just nu fungerar hos oss. Allt detta har inte hänt över en natt, utan förändring kräver tid, vilja, mod och lyhördhet. Själv brukar jag försöka sitta lugnt i båten och försöka förändra och förbättra bit för bit.
Enligt undersökningarna som görs trivs de allra flesta elever, de upplever trygghet. Det finns i de flesta klassrum både arbetsro och ett gott inlärningsklimat.

Det händer mycket roligt på Fäladsgården. Vi har både handbollsprofil och kulturprofil på skolan. Bakom kulturprofilen finns duktiga lärare som får eleverna att blomstra och våga visa prov på sina förmågor vid flera tillfällen under året. När vi tar del av föreställningarna, så fylls vi av känslor som glädje, värme och stolthet över vår skola.

Eleverna har en egen dator som används med medvetenhet av lärarna i undervisningen. Datorn används till mycket mer än att söka fakta på internet eller att skriva texter med.
Lärarna har sina ämnessidor, länkade på elevernas klassidor. Att besöka dem är som att gå in i klassrummen. Där finner vi dessutom öppna ”skåp” där vi kan hämta lektionsplaneringar, övningar och tips. Lärare är öppna inför elever, föräldrar och kollegor. Vi visar verksamheten och det skapar säkerligen både intresse och tillit till att vi tillsammans gör vårt bästa för att nå målen. Har du varit sjuk eller kommit på efterkälken så kan du som elev titta på ämnessiterna och förbereda dig inför kommande lektion. Du behöver inte som elev känna dig vilsen och oförberedd.

Vi synliggör lärandet: eleverna arbetar ofta med kamratrespons, vi publicerar ibland på webben: Vi visar produkter och prestationer i olika projekt, vi använder oss av elevernas tankar och åsikter. Elevernas kunskaper och förmågor skapar nyfikenhet, höjer studiernas status. Eleverna ”drar varandra” genom att tillsammans arbeta i delade dokument.

Att även pojkar läser på Fäladsgården skulle kunna bero på tur, men även här beror det på en medveten och samlad satsning på läsning i skolan. Cristina Nordman har gjort en site som heter ”Fäladsgården läser” som är en källa att ösa ur, men vi är fler som visar eleverna vägen till boken:

Vår skolbibliotekarie Johanna Ekström erbjuder resurser så att de lärare som vill använda skönlitteratur i sina ämnet får tips och möjlighet till detta. Hon driver biblioteksråd och läscirklar, ”Boksnack för pappor” och hon knackar gärna på klassernas dörrar och genomför ”bokattacker”.

Vi ”tvingar” eleverna till läsning under mentorstid på olika sätt: När de är färdiga med uppgifter och prov finns boken där som extrauppgift, de publicerar inlägg på bokbloggar och får respons. Snart inser de värdet av läsning, de förstår att man kan lära sig t ex historia genom att läsa skönlitteratur. Många klasser har en högläsningsbok som läses av olika ämneslärare när det passar med en paus eller när man önskar avsluta lektionen med en lugn stund. Carina Hinn använder sig av Zlatans bok för att utveckla elevernas förmåga i ämnet idrott.

Det är coolt att både plugga och läsa skönlitteratur. Vilken tur, eller hur?

Heléne Nyrén, SO-lärare på Fäladsgården i Lund
@HeleneNyren

Annonser
Posted in: Uncategorized