Skaka om idéen med skolan

Posted on 3 oktober, 2014 av

1


Charlotte Rudenstam fick en aha-upplevelse, och gästbloggade igår på #skolvårens blogg. Idag kommer ett svar, från Alexander Rudenstam, som initialt publicerades av Alexander på hans Facebook-sida. 

Nog är det så att vi skulle behöva skaka om hela idéen med skolan och se vad som trillar ut nu – en bit in i 2000-talet. I grunden bygger nuvarande skola och pedagogiska modell på idéer som formulerades under slutet på 1800talet och början på 1900-hundratalet.

Och utan att veta så misstänker jag att den kunskap och träning som en människa behöver för att dels kunna fungera bra tillsammans med andra och dels kunna utveckla sina egna förutsättningar, skulle kunna inhämtas på bättre, roligare, effektivare sätt än idag. Frågan om ”att lära” är så mycket större än ”skolan” som sker enligt läroplaner. Antingen kan man peta lite eller mycket i läroplanerna och organisationsformen – och då har man i grunden accepterat idéen att fortsätta förbättra de idéer som formulerades för över 100 år sedan.

Eller – så rensar vi bordet – och börjar från noll. Då blir frågan om ”skolan” ointressant. Då känns en fråga som denna mer relevant:
Hur kan vi tillsammans hjälpas åt att ge varje människa som bor här en så bra start som möjligt avseende:
– att utveckla sin egen potential
– att delta i och bidra till det som är gemensamt.
Och att utgångspunkten i lärandet är att vi lär HELA tiden och att den effektivaste inlärningen sker i unga år.

Den största utmaningen här blir antagligen att formulera det ”gemensamma”. Hur förhåller man sig till ”värderingar” som det gemensamma bygger på? Vi påstår att vi ibland är neutrala – vilket inte är sant. Vi har redan från början antagit vissa värderingar som ”grundläggande och självklara” – och därmed är vi inte längre neutrala.

Vilka värderingar ska vara grundläggande och vilka kan ifrågasättas? Vi har fått ett bra exempel på just det problemet i senaste valrörelsen där ett av riksdagspartierna ifrågasätter en av våra grundläggande värderingar – det är ok att människor från andra kulturer kommer hit och bor i Sverige (särskilt om du behöver skydd och flyr från våld och förtryck).

De som ifrågasätter, gör det därför att deras värderingar skiljer sig. Och ur en neutral synvinkel – så är det ena inte bättre än det andra därför att ordet ”bättre” handlar om värderingar…
Och jag kommer aldrig kalla mig neutral i värderingsfrågor.

Så nöten kring lärandeprocessen och gemensamma värderingar, kanske aldrig blir knäckt eftersom nöten hela tiden rör på sig. Kanske är det tillräckligt att hålla processen levande, eftersom den handlar i stor utsträckning om samtalet kring hur vi vill att vårt samhälle, vår planet och allt möjligt annat ska utvecklas.

Kanske är det så att en stor del av svaret på vilka som de viktiga värderingarna är finns i oss själva. Om vi vågar vara oss själva lite mer och lära oss att söka svaren inom oss – istället för hos fröken, idolen, kyrkan, karriären, prylarna, ledarna, deklarationer och pompösa tal…

Och för att avsluta med ett tydligt svar på din fråga:
JA, det är dags!

– Gästblogg av Alexander Rudenstam

Annonser