Rebecka Koritz: Skolan i Mexiko: skolverket SEP

Posted on 27 augusti, 2014 av

1


Krönikör: Rebecka Koritz.

Rebecka skolvåren

I Mexiko finns idag både kommunala och privata skolor, som alla valideras av samma instans: det mexikanska skolverket, la SEP (la Secretaría de Educación Pública) och lärarna utexamineras ifrån samma lärarhögskolor (La Escuela Normal).

Skillnaden mellan privata och kommunala skolor handlar främst om att de förra är betalskolor, medan de senare är gratis. Undervisningsnivån är densamma: samma läro- och kursplaner styr all undervisning.

En viktig skillnad är dock det faktum att privatanställda lärare aldrig går i strejk – vilket de kommunalanställda gärna gör och då ofta flera veckor i sträck, vilket gör att skolbarnen i Oaxaca årligen kan gå miste om ett par månaders undervisning, som aldrig tas igen (se mitt tidigare inlägg).

SEP bestämmer också vilka skolor som godkänns som skolor, och kriterierna är många, detaljrika och ibland absurda – som exakta fönstermått som inte får vare sig över- eller underskridas.

Men krav nummer ett är att skolan har en rektor utsedd av SEP och lärare utbildade på La Escuela Normal. Uppfyller den inte dessa grundläggande krav (plus alla de andra kriterierna) räknas inte skolan som en skola. Därför finns det inget som ens liknar friskolor här.

Min erfarenhet och kontakt med SEP började när jag som ansvarig för den franska institutionen på universitetet där jag jobbade, skulle skapa kursplanen i franska. Vad som väldigt snabbt stod klart var att det mexikanska skolverket inte vet mycket om vare sig inlärningsprocesser, undervisning eller barns utveckling. Inte heller verkar de bry sig om det.

Man ägnar sig åt att bestämma vad som ska läras in när, ser till att ”säkra” att det som inlärts genom att tvinga alla elever att gå igenom månatliga examina i alla ämnen. På detta vis lyckas de styra kunskapsinnehållet för ett helt lands utbildade befolkning. Att skapa självständigt tänkande elever är ingenting SEP överhuvudtaget är intresserat av. Tvärtom.

Det är dessutom meningen att lärarnas fackförening ska vara underordnat SEP, men verkligheten ser helt annorlunda ut. Det är SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) som styr SEP och inte tvärtom. Egenintressen och maktkamper får alltså påverka ett helt lands skolsystem. Välkommen till korruption i praktiken.

I ett korrupt land passar det inte ledarna att befolkningen tänker kritiskt. Utbildning och skola spelar ingen riktig roll, och när det styrande partiet vill reformera skolan undrar man till förmån för vem? Vackra ord ekar tomma.

PS. Jag välkomnar alla synpunkter som kan triggas igång av en liten jämförelse med det svenska Skolverket för att få igång en ordentlig diskussion i ämnet!

PS 2. Om du tycker att jag raljerar och är dryg (vilket jag med största sannolikhet är), inbjuder jag dig att läsa inledningen till denna bloggserie.

Annonser