Det våras i skoldebatten

Posted on 29 mars, 2014 av

0


Igår publicerades två riktigt bra inlägg i skoldebatten. En insändare i Västerbottenskuriren och en artikel i DN. Om du missat dem, läs dem!

Det verkar som att Björklund tror att betyg är det sätt som lärare kommunicerar med elever och föräldrar. Logiken går ut på att det framför allt är okunskapen om de brister som finns hos varje enskild elev som hämmar deras lärande. Bara vi får kunskap om hur det går (dåligt) kommer vi att kunna åtgärda situationen – för just den eleven.

Självklart ska skolan se till varje elevs behov, men betygslogiken skymmer mer komplexa frågor som exempelvis skolans organisering och resurstilldelning. För att inte tala om att situationen i skolan speglar mer övergripande samhällsproblem. I stället individualiseras problemet, görs till enskilda lärares, elevers och föräldrars ansvar.

Så skriver Malin Rönnblom, statsvetare från Umeå i Västerbottenskuriren.

Läste du DN’s igår?

– Jag efterlyser en skola där målet är att varje barn ska få utvecklas i frihet efter sina egna förutsättningar. Ingen utkuggning, ingen ångest för att få låga betyg eller slås ut.

En man med en vision. 89-årige Hans Möller är pensionerad lärare och han glöder fortfarande för skolan.

– För mer än ett hundra år sedan skrev Ellen Key att skolan inte har någon annan ”plikt”, ”rätt” eller ”uppgift” än att skaffa varenda människa så mycket utveckling och lycka som möjligt. Först när man inser detta kan det börja komma förnuft i skolfrågan. Det ligger mycket vishet i de tankarna, säger Hans Möller.

Läs hela artikeln i DN här.

Annonser
Posted in: Uncategorized