Det goda samtalets klassrum

Posted on 28 mars, 2014 av

0


Sverker Lindblads forskning påminner mig om denna episod. Han och hans kollegor visar att klassrumspraktik i Sverige ofta främjar just en känsla för samtal, diskussion och komplexa kommunikativa sammanhang.

Ola Helenius, lektor i matematik vid Örebro universitet samt biträdande föreståndare för NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning, skriver i Origo samt för Skola och Samhälle om vad svenska skolan är bra på. Han ger också ett annat perspektiv på PISA än de vi vanligtvis ser i debatten. Läs inlägget här.

Annonser
Posted in: Uncategorized