Nästa #afkSkolvåren i Almedalen

Posted on 24 mars, 2014 av

1


Vi får fortfarande många frågor om det är #skolvåren som står bakom arrangemanget #afk_varberg i juni i år. Vi vill passa på att förtydliga att det är Skolsmedjan som står bakom detta arrangemang. Skolsmedjan kan liknas vid en avknoppning av #skolvåren, som bildades då ett antal #skolvårare träffades under #afkVarberg 2013 och hittade en gemensam nämnare i Lärande organisation. Inspirerad av #skolvåren har Skolsmedjan också valt att använda sig av #afk*. Gott betyg för ett koncept värdigt att bygga vidare på.
#skolvåren exemplifierar en lärande organisation som rörelse men vill fortsätta fokusera på det mer övergripande perspektivet snarare än att smalna av på en väg av hur vi ska bygga en bra skola.
Vi välkomnar alla goda initiativ för att #lyftaskolan. Det är fantastiskt att #skolvåren bidrar till att fler, kompletterande rörelser startar. Tillsammans lyckas vi!
/ Back Office #skolvåren
* Under våren 2013, i samband med att #skolvåren startade, myntades #afk som begrepp för träffar bortom tangentbordet. Det var Fröken Ann som inspirerad av dokumentären om The Pirate Bay tyckte att begreppet skulle sätta en god prägel på arrangemangen, för att ytterligare poängtera att oavsett var skoldebatten sker, sker den på riktigt (irl). Mer om våra afk:er kan du läsa på skolvåren.se.
Annonser
Posted in: #skolvåren