Vad kostar en topplacering?

Posted on 13 mars, 2014 av

2


Svenska elever tränar inte lika mycket på de saker som PISA mäter som de länder som ligger i toppen. Det menar John Steinberg är den enkla förklaringen till varför Sverige faller i PISA. Och då undrar jag; vad tränar Sverige på då? Tror vi att vi inte gör så mycket under den tid vi är i skolan? Eller tränar vi på annat och blir bra på annat? Är det som PISA mäter mycket viktigare än det vi tränar, så vi kan ta bort något och ersätta det med mer av den typen av kunskaper som PISA mäter?

Eller har vi helt enkelt fler elever som inte kan och mycket sämre lärare än de länder som ligger i PISA:s topp?

Vad tror du?

Steinberg menar att Sveriges styrkor är att vi är ett samverkansfolk som är bra på att samarbeta med varandra. Att vi är ansvarsfulla människor, att vi är innovativa, att vi är måna om inkludering och att även om vi är en lågmäld kultur så är vi en passionerad kultur. Framför allt vill han lyfta fram vår demokratiska utveckling, att delaktighetsfrågorna i Sverige har kommit mycket längre än nästan alla andra länder. Det är dessa styrkor han menar vi behöver ta tillvara på framöver, för de är Sveriges chans att sticka ut och klara oss bra i framtiden.

Så fort ett system blir i obalans så kommer svårigheter att uppstå. För att balansen ska uppstå igen gäller det att ta vara på det som Sverige har varit bra på.

I detta tillkommer den vanligt ställda frågan om vi kan blicka tillbaka på länderna som toppar PISA och sukta efter att göra på samma sätt? Är det rimligt att hamna i toppen av PISA om vi också vill förmedla andra kunskaper än de som mäts i PISA till våra elever? Är det rimligt att toppa PISA om vi vill hålla vår skolgång till max åtta timmar om dagen, när rapporter från länder som toppar idag berättar om barnens långa dagar med läxor och skoljobb ända in på natten? Vad är det på bekostnad av som vi strävar efter topplaceringar? För vi måste ha det i åtanke, att PISA mäter inte allt, även om det mäter viktiga saker. Och allt i en sådan mätning är relativt. Att tappa i ranking kan bero på att andra länder blivit bättre och gör på andra sätt. Att en del förmågor blir sämre kan innebära att andra blivit bättre. Vilken skola vill vi ha? Vilket typ av samhälle vill vi ha? Vill vi fortsätta att vara ansvarsfulla, innovativa, inkluderande, passionerade människor som samarbetar bra och är världsledande i frågor om delaktighet?

Vad vill du?

Och vad vill våra politiker?
Vad är längre skolplikt på bekostnad av? Kommer det förslaget att leda oss till målet? Rimmar det med våra visioner?

Ställ frågan till din kommunpolitiker, till våra styrande politiker, och se vad de svarar. Vi publicerar gärna ett inlägg av dig här. Skriv gärna och berätta om du får svar och/eller hur du tänker! Mejla texten till skolvaren(@)gmail(.)com.

Se till att få svar på dina frågor!

 

 

(Se Steinbecks 20 minuters föreläsning ”En ny riktning” här.)

Annonser
Posted in: PISA, Varför skola?