Möjligheterna vi kan skapa

Posted on 20 februari, 2014 av

0


I senaste Skolsnack (nr 68) samtalar Ante Runnqvist med Docent Elisabet Nihlfors, engagerad och passionerad skolforskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet.

Nihlfors lyfter många intressanta reflektioner, där ibland vikten av att mötas och samtala tillsammans. Och hennes önskan om att skoldebatten skulle handla mer om vad vi ska ha skolan till, som är just det #skolvårens fråga ”Varför skola?” handlar om, gör oss i back office mycket nyfikna.

Runnqvist gör en intressant analys av dagens skoldebatt, där han menar att det allt som oftast låter som ”… att utbildning är ett problem som samhället måste lösa snarare än en möjlighet som vi kan skapa.” För visst är det en väsentlig skillnad mellan att se utbildning som ett problem som ska lösas istället för en möjlighet vi kan skapa. Och jag kan inte låta bli att dra paralleller mellan problem att lösa och ”lappa och laga”. Att, som Runnqvist säger, reformerna idag oftast verkar handla om mer eller mindre – inte annorlunda. Om vi inte skulle låta befintliga strukturer, verksamheter, ramar – kalla det vad du vill – begränsa oss så kanske vi snarare skulle se möjligheterna än problemen. Och i det ligger idén om att starta från blankt papper. För även om du startar från tomt ark så kan det som är bra fylla arket. Du låter bara inte det befintliga begränsa.

Runnqvist och Nihlfors funderar också över skolan som en produkt av industrisamhället och varför det kan vara svårt att komma framåt i utvecklingen av skolan. Runnqvist säger:

Idag svårare att formulera skolans uppdrag på ett sätt som många ställer upp på.

Kan det vara så att samhället i dag helt enkelt behöver mycket mer än då och att det därför är svårt att komma överens om skolans syfte. Att samhället helt enkelt blivit så otroligt komplext att idén om en skola är för enkelspårig. Att skolan idag handlar alldeles för mycket om att ”Skriva skola, fylla timplan snarare än skola för de som är här just nu”, för att citera Runnqvist. Och för att citera Nihlfors:

Vi behöver någon form av berättelse.

Och kanske är en del av lösningen, en start på lösningen, precis det enkla Nihlfors säger:

Sätt er ner tillsammans och prata.

Lyssna på hela avsnittet av Skolsnack här.

Annonser