Vad är bra, vad vill vi göra ännu bättre? Vad ska vi förädla?

Posted on 10 februari, 2014 av

0


Ett vanligt sätt att debattera skolfrågan i Sverige idag verkar tyvärr vara att beskriva hur dåligt allting är, hur det fortsätter att bli sämre och att leta efter syndabocken.

Ett annat sätt är att försöka bevisa för de som försöker säga att det görs bra saker idag, att det är de som skapat problemet.

Så skriver Christian Jerhov som tycker att det är dags att vända upp och ner på skoldebatten och göra den lite mer konstruktiv. Och han har förslag på hur:

Nu har jag ett förslag på ett annat tankesätt, som grund för debatten.

Vad är bra, vad vill vi göra ännu bättre? Vad ska vi förädla?

Vad fungerar, men måste utvecklas för att leverera det vi önskar? Vad ska vi förbättra?

Vad är inte funktionellt? Vad ska vi förändra?

Denna tankemodell fungerar dessutom bra i ett system av lärande organisation. Hur bedömer vi nuläget, utgångspunkten för utvecklingen? Var står vi idag? Ska vi göra si, ska vi göra så, för att utvecklas vidare?

Och Jerhov är en man som lever som han lär; han fortätter sitt inlägg med att ge förslag utifrån ovan ställda frågor. Läs hans förslag här.

Vad är dina förslag?

Annonser