Oberoende av vem?

Posted on 5 februari, 2014 av

0


Vår första invändning är att OECD inte är en utbildningsorganisation. Det är en intresseorganisation vars syfte är att gynna global, ekonomisk tillväxt. Detta för oss till invändning nummer två och tre; OECD är vare sig en vetenskaplig eller en oberoende organisation. Till skillnad från universitet och myndigheter har OECD en politisk agenda. OECD:s expertis handlar inte om utbildning, eller ens om demokrati. Den handlar om styrning för ekonomisk tillväxt på en global marknad. Pisa har tillkommit i syfte att undersöka och styra länders utbildningssystem i förhållande till just detta.

Så skriver Margareta Serder, doktorand Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola och
Malin Ideland, docent Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola, i Dagens Samhälle.

Den kommission som Jan Björklund borde tillsätta – och som lärarfacken och Skolverket borde kräva av regeringen – skulle behöva vara oberoende från OECD och Pisa och fördjupa sig i: Vilka förutsättningar behövs för att vårt utbildningssystem ska uppnå de mål som finns för svensk skola? Och i synnerhet: Vilket samhälle vill vi uppnå genom utbildning, och hur gör man det på bästa sätt? Skola och utbildning är att vilja, inte att resignera.

Två mycket relevanta frågor! Hur tänker du kring dem?

(Läs hela inlägget här: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/bjoerklund-du-har-valt-helt-fel-utredare-av-skolan-7397)

Annonser
Posted in: Uncategorized